140414

Kjære medlemmer!

 

Denne uken har fullt og helt dreid seg om nedbemanningen i selskapet. Klubbkontoret har så langt som råd er deltatt i drøftingsmøtene med den enkelte. Vi må bare beklage at vi ikke har fanget opp alle som har henvendt seg til oss.
 
På mandag hadde vi drøftingsmøte med ledelsen med bakgrunn i Hovedavtalens kap 6. (omlegging av driften og nedbemanning). Her løftet vi frem våre argumenter vedrørende grunnlaget for den varslede nedbemanningen. Vi la vekt på at bedriftens planer om å redusere kompetansepoolen til 5 % ikke er i tråd med tariffavtalens §26 om vikarpool. Vårt syn er at om poolen økes til tariffens størrelse så er det ikke nødvendig med oppsigelser. Vi diskuterte også kompetansekrav, som kan være saklig grunn for å fravike ansienniteten. Her ble vi faktisk enig om noe. Videre ble vi enige om at Stillingsoppsigelsene av CRI-operatørene er en tariffsak og at dette spørsmålet må forhandles særskilt etter Hovedavtalens regler. Dessverre oppnådde vi ikke enighet på hovedspørsmålene.
 
Veien videre er at vi har bedt om nytt møte når bedriften har behandlet resultatene etter AML §15.1-møtene. Da vil de uløste spørsmålene bli diskutert igjen. Dette møtet vil finne sted i uken etter påske.
 
Vi har også denne uken fått støtte fra forbundet i vårt syn på at oppsigelser i dette tilfellet kan være usaklige. Dermed viser jeg til forrige ukebrev om hvordan vi forholder oss om det går ut oppsigelser.
 
Vi ber om forståelse for at denne saken blir prioritert gjennom påsken og frem mot månedsskifte. Vi ber også om at henvendelser blir rettet via e-post til post@oaf.nu da klubbleder ønsker å prioritere telefonlinjen til de som er varslet om mulig oppsigelse.
 
Grunnet sykdom og avspasering vil klubbkontoret være ubetjent mandag, tirsdag og onsdag.
 
En gledelig nyhet til slutt. Vi vant frem med tvistesaken for tre av våre medlemmer som ble trukket i lønn uten samtykke. Vi må ta med slike seiere også.
 
Med ønske om en fredelig påske til hver og en av Dere.
 
 
Tore Hegerberg
Klubbleder
 
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!