250414

Kjære medlemmer

Nedbemanning. På torsdag drøftet vi nedbemanningen igjen. Denne gangen også med vurdering av de avholdte AML § 15-1 møtene. Dette var siste møte før eventuelle oppsigelser blir sendt ut. Vi må dessverre melde at våre innsigelser om at nedbemanningen ikke er nødvendig, ble ikke tatt til følge. Dermed ender vi opp med at noen av våre medlemmer vil motta oppsigelse i posten i månedsskiftet. Likeså vil de varslede stillingsendringene bli effektuert.

 
Oljearbeiderforeningen vil på onsdag sende E-post til alle våre medlemmer som blir rammet. Denne vil inneholde mere informasjon om grunnlaget for oppsigelsen og mulighetene for å påvirke beslutningen.
 
Mai måned er en særdeles travel måned for klubben. Vi har oppfølgingsansvar på 5 tariffavtaler som kommer på rad og rekke. Med tilhørende tariffkonferanser og andre oppgaver så blir klubbkontoret tidvis ubemannet. Vi fordeler litt oppgavene mellom oss, men noe bør alle stille på. For undertegnedes del så blir jeg borte fra kontoret til 12. mai. Torild har tariffkonferanse på Bransjeavtalen neste uke, og begge har konstituerende styremøte uken deretter. Med så lav bemanning vi har så vil kontoret tidvis være helt ubetjent. Derfor er det viktig at henvendelser blir gjort på e-post: post@oaf.nu. Denne adressen er til alle styremedlemmene, og da kan du få raskere svar. Selv om vi er ute på reise leser vi e-post sporadisk.
  
Når vi er tilbake vil vi fortsatt prioritere arbeidet med de varslede oppsigelsene, og vi henstiller til alle om å bruke denne e-posten ut måneden, og vel så det.
  
Vi vet at det allerede er mange som venter på svar og som ikke kommer gjennom på telefon. Det er bare å beklage at arbeidspresset er så stort at dette skjer.
  
Tore Hegerberg
Klubbleder
  
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!