160514

Kjære medlemmer

Tariffoppgjøret på Borebedriftsavtalen er i havn. Detaljert resultat finner Dere på hjemmesiden til Industrienergi.no 

 
Resultatet i seg selv er godt nok med hensyn til Frontfagsmodellen i arbeidslivet, men dessverre er vi redd for at dette ikke er nok til at vi kan ta inn på forskjellene opp mot NR-avtalen. NR-området forhandler neste uke, og kjenner jeg dem rett så oppnår de minst like mye som oss. Skjer det, så har harmoniseringen vår stoppet opp. Vi gir selvsagt ikke opp, men må erkjenne at full harmonisering med NR-avtalen snart er en utopi.
 
Oppsigelsene. Vi er i full gang med forhandlingsmøtene. Alle våre medlemmer som er oppsagt i selskapet, (13 stk) har tatt ut krav om forhandlinger og krever oppsigelsene usaklige. Vi har også noen av de stillingsoppsagte med oss med krav om usaklighet. Like før oppsigelsene gikk ut fikk vi redusert antallet CRI-operatører til 6 stk. 5 stillingsoppsigelser ble dermed trukket. Våre små ressurser på klubbkontoret er fullt opptatt med disse oppsigelsene og jeg beklager igjen om noen andre må vente med sine saker.
 
Klubbstyret har siden sist konstituert seg på bakgrunn av uravstemmingen. Komplett valgprotokoll vil bli lagt ut på hjemmesiden vår, så her tar jeg bare med ledervervene.
 
Klubbleder :             Tore Hegerberg                   K-HVO                      Henning Mørk
1.    nestleder       Jan Inge Olsen                    1. stedfortreder         Jan Inge Olsen
2.    nestleder       Lars Terje Storevik             2. stedfortreder         Patrick Læret
 
Personlig takker jeg for tilliten og vil igjen forsøke å leve opp til forventningene.
(Selv om det til tider føles som en komplett umulig oppgave J)
 
Jeg ønsker dere en god grunnlovsfeiring. Spesielt til dere som deltok på Eidsvoll i 1814 J
 
 
Tore Hegerberg
Klubbleder
 
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!