220514

Konstituering av Oljearbeiderforeningen

Konstitueringen av Oljearbeiderforeningen ble som følger:

 

Styret:

 

Leder:                           Tore Hegerberg           
K-HVO:                        Henning Mørk         
Kasserer/sekretær      Torild R. Alvheim                  
Styremedlemmer:        Jan Inge Olsen            
                                      Kurt Honningsvåg             
                                      Thomas Pedersen            
                                      Lars Terje Storevik               
                                      Patrick Læret                           
                                      Atle Kvammen                      
                                      Tomas Haugland          
 
Vararepresentanter:
 
Boring:                           1. Knut Nedrebø
                                        2. Ørjan Ursin
 
Landsbase:                     1. Kjell Rygg
                                         2. Michael Holmstrup
 
Kontor:                           1. Bente Aune
 
Revisor:
                                      Randi M. Sætersdal
                                      Stein Arvid Barka (vara)
 
Arbeidsutvalget:
                                      Tore Hegerberg
                                      Jan Inge Olsen
                                      Torild R. Alvheim
                                      Henning Mørk

 

Vedlagt følger valgprotokollen.

Sign.: torild@oaf.nuRelaterte pdf-filer:
uploads/Internett/2014_protokoll_styrevalg.pdf