280514

Kjære medlemmer

Landbaseavtalen er gått til mekling: Som dere nå vet så kom Borebedriftsavtalen i havn. Dessverre så gikk det ikke like greit på Landbaseavtalen. Den gikk til brudd og vi venter med spenning på hvordan det vil slå ut for vår del. Atle er vår mann i forhandlingene.

 

Oljeservice: Her ble det også brudd i forhandlingene. Riksmekleren har kalt partene inn 4. og 5. juli.

 

Bransjeavtalen: Forhandlingene starter neste uke og Torild skal der representere oss.

 

Klubbleder er for tiden opptatt i NR forhandlingene som observatør. Vi har som kjent ikke noen på den avtalen fra 1/6, men det er allikevel svært verdifullt for oss å ha en liten oversikt over hvordan våre kolleger som er der opplever sin hverdag og hvilke problemer de sliter med.   

 

Oppsigelsene:  Vi har nå gjennomført de fleste forhandlingsmøtene. Alle våre medlemmer som er oppsagt i selskapet, (13 stk) har tatt ut krav om forhandlinger og krever oppsigelsene usaklige. Vi ser selvsagt på flere alternativer samtidig, og vil komme tilbake ettersom sakene utvikler seg.

 

Vi ser meget positivt på at bedriften har innvilget avløser for K-HVO posisjonen. Dette sikrer kontinuitet i verneapparatet under H. Mørk sitt Koreaopphold. 

 

Vervekampanje: For tiden har vi en vervekampanje på gang. Vi har noen kofferter på lager og de vil vi bruke til å verve nye medlemmer. Ververen vil få en kabinkoffert med OAF logo. Vi har ikke all verden med kofferter igjen så vi sier førstemann til mølla…. (Noen er vunnet allerede….)

 

Ny Hovedavtale: Det foreligger nå en ny Hovedavtale. De av dere som bruker denne må være sikker på at dere bruker siste oppdaterte versjon. Dersom noen trenger en skriftlig kopi kan en slik hentes hos Torild så langt lageret rekker

  

Jan Inge Olsen

Nestleder OAF.

 

 

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!