060614

Kjære medlemmer

Forhandlingsbrudd på Bransjeavtalen. Industri Energi valgte sent tirsdag kveld å ta brudd med Norsk olje og gass, Bransjeavtalen omfatter nærmere 3 900 medlemmer i selskaper omfattet av avtalen. Oppgjøret går nå til mekling, og omfatter bedrifter som Statoil, KCA Deutag, Statoil Fuel And Retail, ConocoPhillips, Eni, Total, BP, Marathon, Ineos med flere.

 
Arbeidsgiversiden avviste blankt alle våre krav, og kom med tilbud som ville svekke dagens avtale. Det finner vi oss selvsagt ikke i, sier Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi og forhandlingsleder.
 
Alfheim viser til at Industri Energi hadde moderate og ansvarlige krav. Oppgjøret går nå til mekling. Vi kommer tilbake til meklingsdato når dette er avklart med Riksmekleren.
 
Med en slik uansvarlighet fra Norsk Olje & Gass står vi i fare for å måtte streike for å unngå svekkelser i avtalen. Vi minner om at lønnsoppgjør i Den Norske Modellen handler om hvor mye arbeidstakerne skal få av verdiskapingen. Dette må vår motpart ha glemt eller så spiller de høyt med etablerte ordninger i topartsforholdet. Det vil være synd om vi må bruke streikevåpenet for å lære opp arbeidsgiversiden.
 
 
Overtidsbruk. Vi må minne om at all bruk av overtid skal forhåndsdrøftes med de tillitsvalgt. Vi får meldinger om at dette ofte glemmes ute på riggene. De tillitsvalgte skal bidra til at bruk av overtid unngås og samtidig bidra til at nødvendig overtid blir fordelt på de ansatte. Det er spesielt viktig at vi har kontroll med overtidsbruken nå når mange av våre kollegaer er i oppsigelse. I solidaritet med dem må vi synliggjøre behov for dem, og ikke løse dette ved bruk av overtid. Blir det brukt overtid for å dekke opp for fravær ønsker vi å få melding om dette. post@oaf.nu
 
 
Vervekampanje: For tiden har vi en vervekampanje på gang. Vi har noen kofferter på lager og de vil vi bruke til å verve nye medlemmer. Ververen vil få en kabinkoffert med OAF logo. Vi har ikke all verden med kofferter igjen så vi sier førstemann til mølla…. (Noen er vunnet allerede….)
 
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!
 
God helg
 
Tore Hegerberg
Klubbleder