130614

Kjære medlemmer

 VIVA LOS MINEROS

Årets Arthur Svenssons minnepris gikk til den Mexicanske fagforeningslederen Napoleon Gomez Urrutia. Han er leder av fagforeningen Los Mineros, som organiserer gruvearbeiderne i Mexico. Napoleon lever i eksil i Canada fordi han frykter for sitt liv. Gruveselskapet Grupo Mexico har i mange år drevet fagforeningsknusing og flere tillitsvalgte i Los Mineros er enten drept eller drevet ut i eksil. Oljearbeiderforeningen applauderer tildelingen og krever samtidig at det norske oljefondet trekker ut den milliarden som de har investert i dette skitne selskapet i Mexico. Vi ønsker ikke at vår fremtidige pensjon skal ha blodet fra gruvearbeidere i Mexico på seg.

(mere om dette finner du på hjemmesiden til industrienergi.no)

 

 

Forhandlingene på Bransjeavtalen tas opp igjen. Som kjent ble det brudd i forhandlingene for snart 14 dager siden. Partene er blitt enige om å prøve igjen i uke 26, for å unngå konflikt.

 

 

På onsdag la regjeringen frem sine forslag til arbeidslivsreform.

Mer bruk av midlertidige ansettelser, utvidete rammer for overtid og langturnus og åpning for ulik lønn for vikarer og fast ansatte. Det er noen av forslagene regjeringen vil forme framtidas arbeidsliv med. Samtidig ser vi et utstrakt angrep på tariffavtalene og fagforeningenes innflytelse i arbeidsmiljøloven. For oss er ikke dette uventet og vi skal gjøre vårt for å unngå brutalisering av arbeidslivet. Men det bør være en tankevekker for de av oss som ved valg har bedt om dette. Det er på høy tid at vi diskuterer dette. Vi ser konturene av et arbeidsliv hvor de med fast jobb er A-laget og løsarbeidere og vikarer er B-laget. Her må vi se litt ut over vår egen navle og i solidaritetens tegn slå et slag for de svakeste. Dette er et angrep på fundamentet i den norske arbeidslivsmodellen. Tidligere tok politikerne partene i arbeidslivet med på råd før slike forslag ble rullet ut. Glem ikke, kamerater, at det er -to-parts og tre-partssamarbeidet i Norge som har lagt grunnlag for den gode velferden vi har.

Vi tar kampen og avslutter med et sitat fra LO-lederen: – Jeg er opprørt. Regjeringen slår store kiler inn i trepartssamarbeidet, som er kjernen i den norske modellen. Vi var villige til å diskutere enkeltsaker, men de har ikke spurt oss engang. Vi er på full fart inn i løsarbeidersamfunnet, der folk må stå med lua i hånda, raser Kristiansen.

 

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!

 

God helg

 

Tore Hegerberg

Klubbleder