250706

Det handler om å bry seg om medmennesker


Det handler om å bry seg om våre medmennesker.

 

Med drapene på ubevepnet FN personell, må dette kommenteres. Dette selv om det støter mange.
Dette var en setning som ble brukt på vårt siste ordinære Landsmøte i NOPEF.

"Det handler om å bry seg og dele av vår overflod"

 

Så uten å si noe mer, for eller imot eller ta standpunkt her på weben, følg linken til LO sentralt.

 

Men husk. det som vi som nasjonen Norge har vært med å bygd opp med midler fra oss alle, har en annen nasjon tatt seg den frihet å legge i grus på dager med bombing. Begge sider har feil, men...

Tenk litt over dette og følg linken:

 

http://www.lo.no/portal/page?_pageid=56,1309729&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=116970&p_d_i=-321&p_d_c=&p_d_v=116970

 

Forsatt god sommer.

 

Henning@oaf.nu