Kjære medlemmer

Nytt mageplask for Lederne. Som kjent ble Norsk Olje og Gass enige med Industri Energi om ny tariffavtale for Sokkelavtalene i begynnelsen av mai. Den gang tok fagforeningene SAFE og Lederne brudd, og de meglet denne uken. Vi registrerer at meglingen ikke førte til noe annet enn det vi oppnådde på mai, selv om Lederne forsøker å fremstille det annerledes. Les mer om Ledernes mageplask på hjemmesiden til industrenergi.no

 
Megling på Landbaseavtalen, som omfatter våre medlemmer i RDS avd.92. Meglingen startet i dag 19.juni og skal gå til midnatt 20.juni. Oppnås ikke enighet blir det streik på landbasene fra lørdags morgen 21.juni. Våre medlemmer på denne avtalen vil ikke, i første omgang, bli tatt ut i en eventuell streik.
Våre medlemmer på basene kan bli berørt av streiken, som tredjepart, om streiken blir langvarig.
Vi observerer utviklingen fortløpende og har tro på at forhandlingsutvalget vårt , med vår representant, Atle Kvammen, greier å løse flokene. Du kan følge utviklingen på forbundets hjemmeside og på facebook.
 
Ferieavvikling på Klubbkontoret.
Torild har ferie i uke 27, 28 og 29
Tore har ferie i uke 32, 33, 34 og 35
Henning har ferie i uke 28,29,30 31 og 32
 Tore vil være litt fleksibel med hensyn til ferieuttak og pågående saker. Ukebrevet vil i denne perioden komme kun når det er viktige saker å informere om.
 
Vervekampanjen fortsetter. Vi har fremdeles et dusin kofferter igjen. Vi minner også om at det i tillegg til koffert fra Oljearbeiderforeningen oppnås vervepremie fra Industri Energi. Vi utvider også premieringen ved å la den vervede få koffert , om vedkommende kommer fra en konkurrerende fagforening.
 
Husk at Hjemmeskademannen er veldig aktiv i ferie og fritid. Bruk de risikobegrensende midler som er tilgjengelig. Ta vare på hverandre. Husk livline på ektefellen før du sender hun/ham ned for å kutte tauet av propellen.
 
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!
 
God sommer
Tore hegerberg
Klubbleder