250714

Kjære medlemmer

Ny Reisepolitikk. Etter at bedriften sendte ut info til alle om innføring av ny reisepolitikk i selskapet 3. juli har det vært en stor pågang på Klubbkontoret om ordningen. Vi presiserer at prøveordningen skal evalueres den 27.august, og den skal forhandles med Oljearbeiderforeningen før den rulles ut. Vi har stilt en del krav allerede i prøveperioden, og det er spesielt dette med bruk av eget kredittkort og utbetalingstidspunkt, som vi vil regulere.

 
Vi har mottatt en del tilbakemeldinger fra prøvegruppen, men er interessert i at flere gir sitt syn på ordningen før vi evaluerer. Også fra Dere som ikke har deltatt i prøveordningen. Vennligst gi innspill på e-post til post@oaf.nu
 
De fleste henvendelser går på bruk av eget kredittkort. Den økonomiske risikoen blir da overført fra bedriften til den enkelte. Derfor har vi krevd at reiseregning skal være utbetalt innen en uke etter innlevering. Vi har positive tilbakemeldinger på dette fra prøvegruppen. Videre har våre medlemmer på borebedriftsavtalen en klausul som åpner for forskudd på 2 ganger reiseutgifter. Hva med dem som ikke av forskjellige årsaker kan få kredittkort? - Disse må vi selvfølgelig avtale andre ordninger for. Hvorfor binder Oljearbeiderforeningen opp sine medlemmer til dette? – Det er snart bare KCAD i bransjen som ikke har innført dette. Oljearbeiderforeningen har vært motstander av dette i over 20 år. Men så har verden gått videre og våre argumenter for å stå i mot er ikke så relevante lenger. Ved å holde en hånd på rattet, altså en god avtale med bedriften, så reduserer vi det meste av risikoen ved bruk av eget kort.
 
Bransjeavtalens lønnsforhandlinger pågår. Denne uken startet den årlige justeringen av lønnen til våre funksjonærer på land. Det var litt spesielt i år da de sentrale forhandlingene på avtalen enda ikke er avsluttet. Likevel ble vi oppfordret av hovedorganisasjonene til å starte de lokale reguleringene. Det har vi gjort og resultatet vil etter hvert bli meddelt den enkelte. I og med at dette er individuell avlønning så vil vi her nøye oss med å opplyse at partene er enige om å holde oss til en lønnsramme som er tilnærmet lik den i frontfagene, og det som er blitt gitt i de andre avtalene våre.
 
Nedbemanning av Kompetansepoolen. Det er bare noen av de oppsagte som det blir tatt ut stevning på. Dette betyr at advokatene har vurdert noen av sakene som dårlige. De som nå må forlate selskapet har 12 måneders fortrinnsrett til eventuelle ledige stillinger i selskapet. Klubbkontoret trenger din hjelp til å tipse oss om overtidsbruk, evt. vikarer og om behov dere ser behov for større bemanning i K-poolen, slik at vi kan ivareta deres rettigheter.
 
 
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!
 
Fortsatt God Sommer
 
Tore Hegerberg
Klubbleder