280814

Kjære medlemmer

Styrking av klubbkontoret. Oljearbeiderforeningen (OAF) har inngått ny avtale med eierne våre om aktiv deltagelse i nærværsarbeidet i selskapet. Dette innebærer at klubbkontoret blir styrket med en stilling, for at klubbleder skal få frigitt ressurser til dette arbeidet. Nestleder Jan Inge Olsen har sagt ja til denne posisjonen. Jan Inge har lang erfaring som både tillitsvalgt og Verneombud i OAF. Han har også tidligere bidratt som tillitsvalgt på tid og kjenner rutinene på kontoret godt. Ta godt imot Jan Inge og ikke slit ham ut første uken.

 
Det annonserte evalueringsmøtet om ny reisepolitikk og personlig kredittkort denne uken ble utsatt. For oss er dette like greit, da vi da rekker å behandle saken skikkelig i klubbstyret før vi møter bedriften til forhandlinger. Vi har fått inn mange erfaringer fra brukergruppen. Og vi har fått mange advarsler fra andre medlemmer. Når sant skal sies så har vi ikke fått en eneste positiv tilbakemelding på ordningen. Vi kommer tilbake til dette etter klubbstyremøtet den 10.september.
 
I solidaritetens navn. Er det riktig av oss å si ja til ekstraturer og overtid når vi har 13 oppsagte kollegaer? Et av argumentene våre mot oppsigelsene er at det er behov for disse. Er det ikke slik at om vi takker nei til ekstra så blir disse tatt inn igjen? Jeg stiller spørsmålene og oppfordrer dere til å diskutere disse ute på arbeidsplassen.
 
NR/NOG. Vi får meldinger om frustrasjon og misnøye med at lønnsfrysavtalen vi arbeidet frem, ikke gjelder forskjellige ulempetillegg. Dere må forstå at hadde vi krevd hele NR-avtalen videreført så hadde ikke lønnsfrys vært mulig. Vi greide å sikre dere opprettholdelse av regulativlønna,på tross av at loven om virksomhetsoverdragelse sier at dere må over på NOG-avtalen. Det må gå an å se det positive i dette og unngå KMM (kos med misnøye).
 
En liten opplysning. Det er mange som stusser på hvorfor vi har ordinær timelønn på utreisemøtene, og ikke overtid. Dette skyldes at i forhandlingene om overgangen til 2-4 rotasjon for 10 år siden så tok vi vekk overtidskompensasjonen. Til gjengjeld ble dette da selvfølgelig frivillig. Dette har vi levd godt med i 10 år, og tror nok at overgangen fra NR til NOG er grunnen til at dette kommer opp igjen nå.
 
Neste uke starter mellomlederoppgjøret og vi fortsetter samarbeidet med Lederne for denne gruppen.
 
Med ønske om en riktig god helg til dere alle
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!
 
Tore Hegerberg
Klubbleder