021014

Kjære medlemmer

Online booking og bruk av personlig kredittkort. Vi gjennomførte siste uke evaluering av prøveordningen, sammen med bedriften og de andre fagforeningene. SAFE glimret med sitt fravær. Kort oppsummert er våre erfaringer av en så negativ art at Oljearbeiderforeningen ikke vil binde de ansatte til bruk av personlig kredittkort for å forskuttere reiseutgifter. Dette må baseres på frivillighet hos den enkelte. Hvordan dette skal gjøres i praksis må vi komme tilbake til. Online booking har bedriften styringsrett til så her nøyde vi oss med å stille spørsmål om praktiske sider ved ordningen.

 
Reiseforsikring for de som kom over fra ARCHER. Vi informerte to ganger etter virksomhetsoverdragelsen om at disse ikke fikk med seg kollektiv reiseforsikring automatisk, men måtte tegne ny. En del henvendelser tyder på at ikke infoen har nådd alle. Derfor oppfordrer vi alle til å sjekke om de har den ved å se om de blir trukket over lønnslippen for dette. Om ikke så er det fullt mulig å tilslutte seg ved en henvendelse til post@oaf.nu
 
Tillitsvalgtkonferanse 2014. Årets konferanse avholdes på Scandic Kokstad, Bergen 4. og 5. november. Alle tillitsvalgte, Hovedverneombud og revisorer er innkalt pr. brev. Skulle noen være glemt eller at nyvalg er avholdt etter at listene er oppdatert, så gi oss beskjed så vi får sendt innkalling. Møtet blir avholdt som et lunsj til lunsjmøte og vil fokusere på vårt tillitsvalgtarbeid i klubben. Den tillitsvalgtes rolle og verneombudets rolle vil bli vektlagt.
 
 
SAP i KCA Drilling Norge AS. Denne uken og noen uker fremover vil vi ha besøk fra morselskapet i Aberdeen og fra SAP-leverandør på kontoret i Bergen. Disse er her for å gjøre en studie om muligheten for å rulle ut SAP som vårt nye overliggende styringssystem. Vi ble i går informert om arbeidet og vår arbeidstakerrepresentant i studien er HVO Patrick Læret. Studien skal bunne ut i en rapport om mulighetene. 
 
Med ønske om en riktig god helg til dere alle.
 
 Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!
 
Tore Hegerberg
Klubbleder