10.10.14

Kjære medlemmer

 

 
 Bruk av personlig kredittkort. Det har etter forrige ukesinfo kommet en del spørsmål om hvordan dere nå skal forholde dere til saken. Vi skulle gjerne sett at bedriften selv hadde informert om dette. I og med at prøveperioden er over og vi ikke vil binde opp våre medlemmer, må vi forstå saken slik at det blir opp til den enkelte hvorvidt de ønsker å bruke eget kredittkort. I praksis vil det måtte foregå ved at de som ønsker det benytter eget kort i bestillingssystemet, og at de som avstår, fjerner kortinformasjonen fra systemet og belaster bedriftens kort.
 
Nærvær. Oljearbeiderforeningen er igjen på banen i nærværsarbeidet. I fjor vektla vi trivselselementene ute i organisasjonen. I år vil vi rette oppmerksomheten på forhold som organisatorisk hindrer oss i å nå målet vårt. Målet er fremdeles å være like friske som bransjen og industrien for øvrig. 96% er fremdeles det sterke måltallet vårt. Vi har hatt en ny gjennomgang av den store sykefraværsundersøkelsen vi hadde for 3 år siden. Mye er gjennomført, men det er fremdeles mye å ta tak i. Stikkord så langt er ledelse, kommunikasjon, personalpolitikk og informasjon. 
 
Lærlinger. Vi har fått informasjon om at KCA Deutag Drilling Norge AS har tatt over opplærings- og arbeidsgiveransvaret for 9 lærlinger , som er blitt overtallige i en borebedrift. Dette er fantastiske nyheter. Oljearbeiderforeningen har i mange år ivret for at vi skal være opplæringsbedrift. Når vi samtidig kan avhjelpe andre som er i en uheldig situasjon så er dette en vinn/vinnsituasjon.
Vi gratulerer bedriften og ønsker lærlingene velkommen om bord. Ta godt i mot dem og gi dem det beste dere har av kunnskap og erfaring.
 
Travle tider. Klubbkontoret vil bli sterkt underbemannet de neste 14 dagene. Leder og nestleder vil neste uke være opptatt med arbeid i Samarbeidskomiteen for NR. Uken etter er det Landstyremøte og Landsmøte. Vi vil innimellom være på E-post, men telefonene vil være satt på «stille».
 
 
Med ønske om en riktig god helg til dere alle.
 
 
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!
 
Tore Hegerberg
Klubbleder