101014

Kjære medlemmer

 Bruk av personlig kredittkort. Det har etter forrige ukesinfo kommet en del spørsmål om

hvordan dere nå skal forholde dere til saken. Vi skulle gjerne sett at bedriften selv hadde informert
om dette. I og med at prøveperioden er over og vi ikke vil binde opp våre medlemmer, må vi forstå
saken slik at det blir opp til den enkelte hvorvidt de ønsker å bruke eget kredittkort. I praksis vil det
måtte foregå ved at de som ønsker det benytter eget kort i bestillingssystemet, og at de som
avstår, fjerner kortinformasjonen fra systemet og belaster bedriftens kort.
 
Nærvær. Oljearbeiderforeningen er igjen på banen i nærværsarbeidet. I fjor vektla vi
trivselselementene ute i organisasjonen. I år vil vi rette oppmerksomheten på forhold som
organisatorisk hindrer oss i å nå målet vårt. Målet er fremdeles å være like friske som bransjen og
industrien for øvrig. 96% er fremdeles det sterke måltallet vårt. Vi har hatt en ny gjennomgang av
den store sykefraværsundersøkelsen vi hadde for 3 år siden. Mye er gjennomført, men det er
fremdeles mye å ta tak i. Stikkord så langt er ledelse, kommunikasjon, personalpolitikk og
informasjon.
 
Lærlinger. Vi har fått informasjon om at KCA Deutag Drilling Norge AS har tatt over opplæringsog
arbeidsgiveransvaret for 9 lærlinger , som er blitt overtallige i en borebedrift. Dette er
fantastiske nyheter. Oljearbeiderforeningen har i mange år ivret for at vi skal være
opplæringsbedrift. Når vi samtidig kan avhjelpe andre som er i en uheldig situasjon så er dette en
vinn/vinnsituasjon.
Vi gratulerer bedriften og ønsker lærlingene velkommen om bord. Ta godt i mot dem og gi dem det
beste dere har av kunnskap og erfaring.
 
Travle tider. Klubbkontoret vil bli sterkt underbemannet de neste 14 dagene. Leder og nestleder
vil neste uke være opptatt med arbeid i Samarbeidskomiteen for NR. Uken etter er det
Landstyremøte og Landsmøte. Vi vil innimellom være på E-post, men telefonene vil være satt på
«stille».
 
Med ønske om en riktig god helg til dere alle.
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!
Tore Hegerberg
Klubbleder