311014

Kjære medlemmer


Landsmøte i Industri Energi: 
I forrige uke avholdt vår hovedorganisasjon Industri Energi sitt andre ordinære landsmøte. Som mange av dere vet avholdes dette hvert fjerde år. Vi var representert med Klubbleder Tore Hegerberg (Landsstyrekvote), Patrick Læret, Atle Kvammen, Tomas Haugland og Jan Inge Olsen. Det var et interessant og innholdsrikt møte og vi fikk markert oss på en grei måte. Jan Inge ble valgt til Landsstyret og han vil erstatte Tore som vår representant i nevnte forum.

Reiseavtale for ad hoc reiser i bedriftens tjeneste:
Det arbeides for tiden med å legge siste hånd på verket i forbindelse med å utferdige en avtale for dem som må reise mye i firmaets tjeneste. I første rekke er Korea et veldig aktuelt reisemål, men vi ser for oss at andre land også må dekkes av en slik avtale. Eksempelvis USA, da mye av det utstyret som leveres blir produsert der. 

Reduksjoner i RDS:
Oljearbeiderforeningen har i denne uken hatt drøftelser med RDS hvor vi blir informert om en stor grad av redusert aktivitet. Dette er naturligvis en følge av de sparekampanjene vi ser i industrien generelt og vi kan dessverre ikke regne med å forbli uberørt. Vi arbeider tett med personal og ledelse for å unngå at fast ansatte blir berørt av dette. Noen av de innleide må vi nok dessverre se i øynene at vi ikke evner å finne plass til videre.

Vervekampanje: 
Vi kjører ufortrødent videre med vår vervekampanje.Vi har fortsatt noen kofferter på lager og de vil vi bruke til å verve nye medlemmer. Ververen vil få en kabinkoffert med OAF logo. Vi har ikke all verden med kofferter igjen så vi sier førstemann til mølla…. (Noen er vunnet allerede….)
 
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!
 
God helg
 
Jan Inge Olsen
Nestleder