250706

Oljeservicestreiken er slutt


Oljeservicestreiken er slutt
- Streiken er slutt, og vi har oppnådd resultater. Fem uker, ingen lønnsnemnd og intet knefall.

Med lønnsøkninger på 43.000 (over 63.000 inklusiv ansiennitet og andre tillegg) i tariffperioden 2006 og 2007 sett under ett, er dette det beste sokkeloppgjøret. Tusen takk til alle dere som streiket og ga grunnlag for resultatet. Takk til streikevakter, og takk til alle som støttet oss, sier NOPEF-leder Leif Sande.
Følg link for mer info.

http://www.nopef.no/art.asp?id=12912

 

Henning@oaf.nu