131114

Kjære medlemmer

 Tillitsvalgtkonferansen 2014 ble avviklet forrige uke. 25 av våre tillitsvalgte var samlet 2 dager i Bergen. Som vanlig ble aktuelle saker behørig viet oppmerksomhet. Tillitsvalgtes oppgaver er fast på agendaen og forsikringsordningene våre ble gjennomgått. Dessverre måtte vår forbundssekretær melde forfall, men vi erstattet «forbundets time» med en fullverdig gjennomgang av regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljølovgivningen. Dette er fagbevegelsens største utfordring på mange år, og forslagene ble grundig diskutert.

 

Vår tidligere kollega, Nils Glasø, var invitert til å dele sine erfaringer med sin yrkesskadesak. Han bidro med nyttige erfaringer, som er til hjelp for oss tillitsvalgte, når slike saker dukker opp.

Vi fant også tid til å slippe til vår gamle klubbleder, Steve Tverrå, som nå har oppdrag for oss i KCAD innen fagområdet kran og løft. Steve fortalte om hva han har drevet med siden han forlot oss og beskrev hvilke oppgaver han nå vil hjelpe oss med.

 

Oljearbeiderforeningens rolle i nærværsarbeidet ble tatt opp. Vi håper at informasjonen fører til at enda flere av våre medlemmer blir ambassadører for det gode arbeidsmiljøet. Å være ambassadør er ikke mere enn å ta vare på hverandre og sørge for god trivsel på arbeidsplassen. Så enkelt, og likevel utfordrende.

 

Denne uken har vi deltatt på idedugnad for å legge grunnlaget for neste års KHMS-plan. 80 kollegaer var samlet i Bergen til idedugnad rundt temaet. Alle avdelinger på sjø og land var representert og bredden førte til en god driv på forslagene. Det blir nok ikke enkelt for de som skal utferdige handlingsplanen å flette inn alle de gode forslagene som kom frem. Et godt engasjement gjorde dagen til en positiv opplevelse.

 

 

Neste uke blir klubbkontoret nesten ubemannet. Jan Inge er i Korea på jobb for Cat J. Torild er på kurs mandag og tirsdag, og undertegnede tar en uke ferie

 

 

Med ønske om en riktig god helg til dere alle.

 

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!

 

 

Tore Hegerberg

Klubbleder