281114

Kjære medlemmer

 Jubileum. I dag, 28. november, er det 20 år siden Norge, ved folkeavstemming, sa Nei Til EU. Mange av oss husker godt de dramatiske høstdagene i 1994 da LO-kongressen i oktober sa nei, med knappest mulig flertall og den 28.november, da folket sa nei med 52,2 % av stemmene. En fersk meningsmåling i dag viser at over 80 % av velgerne ville ha stemt nei i dag. For oss i fagbevegelsen er det gledelig at et stort flertall i befolkningen vet at EU representerer sentralisering, markedsretting og byråkratisering. De store arbeidsledighetstallene i EU taler for seg selv.

For de som ønsker mer info om denne, vår samtids største begivenhet, anbefaler jeg to bøker. Kjell-Erik Nordenson Kallset sin « Makta midt i mot. Kampen mot EU og Arbeiderpartiets sjel». Den andre er Dag Seierstad sin bok « Folket sa Nei. Norsk EU-motstand fra 1961 til i dag»
 
Nærvær. Oljearbeiderforeningen og ledelsen tar nå grep for å bedre nærværet vårt. Erkjennelsen av sammenhengen mellom nærvær og måloppnåelse er stor og vi ser at samarbeid må til for å få resultater. Konkretisert vil organisering av arbeidet og bedre kvalitet på ledelse bli prioritert. Oljearbeiderforeningen vil bidra til felles forståelse for avtale- og regelverket som styrer oss. I første omgang vil vi sette oss ned å se på de «gjengangersakene» som virker negativt på trivselsfaktorene. Eksempelvis ulik praksis på ulempegodtgjørelser og føring av timelister. Dette arbeidet skal føre til at vi får en ensrettet måte å gjøre sakene på, med en felles forståelse. Første bud er som vanlig å forstå oppgaven, så må avtaleeierne (Bedrift og fagforening) bli enige om etterlevelsen, og så må vi lære opp, instruere våre linjeledere og ansatte til å utføre det på lik måte.
 
Individuell avlønning. Tradisjonelt har fagforeningene vært skeptiske til å sette av for mye av lønnsrammen til individuelle tillegg. Denne skepsisen har sin forklaring i manglende kvalitet på fordelingene ved tidligere anledninger. Denne uken inviterte ledelsen de to største fagforeningene til drøftinger av kriterier for en mere ensrettet fordeling etter fastsatte kriterier. Dette ser vi positivt på og vil bidra til at dette lar seg gjennomføre. Dette er ikke en enkel oppgave da begge parter har forskjellig syn på lønnspolitiske virkemidler, men vi ser frem til et samarbeid på de forhold hvor vi har sammenfallende syn.
 
Med ønske om en riktig god helg til dere alle.
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!
 
 
Tore Hegerberg
Klubbleder