181214

Julebrev

 2014 vil gå inn i historien som året da bransjen ble rammet av negativ investeringslyst og et usedvanlig stort fall i oljeprisen. Vårt selskap måtte redusere antall ansatte i RDS, men plattformboring har klart seg uten de store nedbemanningene. Sammenlignet med andre boreselskap og oljeservicebedrifter har vi kommet oss rimelig bra gjennom året.

 

2015. Jeg velger i årets siste ukeinfo å rette blikket fremover. Vår største utfordring i 2015 blir å legge grunnlaget for  utøvelse av opsjonene i borekontraktene våre. Disse utøves tidlig i 2016. Vår største kunde vil gjennom året vurdere borekontraktørene sin evne til å levere på tid, uten noen hendelser. Kommer vi dårlig ut i denne vurderingen har kunden rett til å bytte oss ut med en annen kontraktør. Vår største oppgave blir derfor at vi posisjonerer oss slik at vi fremdeles blir den foretrukne borekontraktøren. Målesystemet Pronova  er en betydelig  del av vurderingsgrunnlaget, så det er viktig at hver enkelt av oss har god kjennskap til hva som skal til for å bli bedre. Like viktig er det å operere feilfritt uten hendelser. Vi har vist, senest i fjor at dette kan vi.

Ved å skape en positiv dialog rundt dette vil vi utløse den kraften vi har til å levere feilfrie operasjoner til rett tid. Lykkes vi her så lykkes vi også med jobb nr.1, som er å sikre trygge arbeidsplassene for fremtiden

 

Den andre store utfordringen vi har er nærværet. Ved å ha et lavere nærvær enn våre konkurrenter er vi dårligere stilt til å vinne nye anbud. Høyt sykefravær må vi ta hensyn til i anbud og kostnadene gjør oss mindre konkurransedyktige. Ta vare på deg selv og andre for å forebygge dette. Plei trivselsfaktorene og sørg for et positivt arbeidsmiljø. Vi vet med sikkerhet at høy trivselsfaktor påvirker nærværet positiv. Oljearbeiderforeningen skal gjøre sitt for at vi rydder unna unødige tvister ved å utvikle/endre avtalene. Sammen med ledelsen skal vi bli enige om felles forståelse for saker som er gjengangere. Dette skal gjøre at det blir mindre diskusjoner om hva man har rett på.

 

Vi tar utfordringen og imøteser 2015 med stor entusiasme. Vi vet vi kan nå målene våre, vi har vist det før og vi vil gjøre det igjen.

 

Med ønske om en riktig god julehøytid og et godt nytt utfordrende år. En spesiell hilsen til de av våre som pliktmessig må være på jobb i julehøytiden.

 

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!

 

 

Tore Hegerberg

Klubbleder