090115

Kjære medlemmer

 POLITISK STREIK

 
En samlet fagbevegelse går mot regjeringens forslag til endring av Arbeidsmiljøloven.
 
Onsdag 28.januar kl.14.00 går vi til politisk streik for å markere vår motstand.
 
Dette er noen av hovedpunktene i forslaget som vi demonstrerer mot:
Større adgang til å ansette folk i midlertidige stillinger
Mer pålagt overtid – uten overtidsbetaling
Større adgang til å bruke søndagsarbeid
Kollektiv søksmålsrett forsvinner
 
Med andre ord kan forslaget føre til at hver fjerde arbeidstaker kan bli midlertidig ansatt, med de følger det har for HMS og f.eks. muligheten til å få boliglån. Du må jobbe flere timer til vanlig lønn- før du har krav på overtidsbetaling. Det åpnes for mere søndagsarbeid. Bortfall av kollektiv søksmålsrett fører til at det blir fritt fram for arbeidsgiver til å drive ulovlig innleie, så lenge de innleide ikke selv reiser sak.
 
Dette forslaget er det største angrepet på faglige rettigheter i dette århundret. Derfor mobiliserer vi. 
 
Regjeringen har snudd før, men alltid etter massivt folkeopprør. Derfor er det viktig at alle støtter opp og viser sin uenighet mot forslaget.
 
Vi har i dag sendt varsel om streiken til vår arbeidsgiver. Vi vil diskutere gjennomføringen med bedriften for å få mest mulig effekt uten at det forstyrrer den ordinære driften unødvendig.  Vi kommer tilbake med praktiske opplysninger når vi har fått dette på plass
 
Kameratslig håndslag
 
Tore Hegerberg
Klubbleder
 
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!