180115

Kjære medlemmer

MER OM DEN POLITISKE STREIKEN

Sammen er vi sterke og sammen skal vi slå tilbake dette råtne utspillet fra den blåblå regjeringen og arbeidsminister Robert Eriksson. 
 
Forrige uke skrev klubbleder noe om hvorfor og når vi vil gjennomføre denne streiken for å markere vår motstand mot den sittende regjeringens forslag.
 
Nå skal jeg prøve å si noe om hvordan vi skal gå frem:
 
Det vil bli sentrale markeringer i alle de større byene i vårt langstrakte land. Disse vil bli arrangert og koordinert av Los distriktskontor.  Vi vil oppfordre samtlige til å se på mittarbeidsliv.no for å finne informasjon om arrangementene og hvor det er naturlig for den enkelte å delta.
 
Jeg velger å gjenta hovedpunktene i forslaget som vi vil streike mot:
 
Større adgang til å ansette folk i midlertidige stillinger
Mer pålagt overtid – uten overtidsbetaling
Større adgang til å bruke søndagsarbeid
Kollektiv søksmålsrett forsvinner
 
Vi vil selvsagt stille oss solidarisk med våre kolleger i hele landet, alle fagorganisasjoner og alle uansett tilhørighet som ser på dette som et forsøk på å rasere arbeidsmiljøloven. Vi oppfordrer alle til å delta og gjøre sin plikt for å sikre fortsatt gode og rettferdige arbeidsvilkår.     
 
Hos oss så vil det være slik at vi legger ned arbeidet kl. 14.00 til 16.00 og anbefaler våre landansatte til å delta på arrangementet som gjennomføres på Torgalmenningen kl. 14.15. Her vil det være stand og appeller fra forskjellige arbeidstakerorganisasjoner.    
 
For de som er offshore så vil dette bli litt mer avhengig av operasjonen, og det er jo regjeringen vi ønsker å markere oss overfor. Vi vil ikke gripe inn i virksomhetens ordinære drift mer en det som er strengt tatt nødvendig. Vi er i god og tett dialog med bedriften og dispensasjoner vil kunne bli gitt etter godkjent søknad fra det enkelte arbeidssted/rigg. Men vi vil på det sterkeste oppfordre alle til å delta så sant det er den aller minste mulighet. Sammen er vi dynamitt. 
 
Lykke til med streiken og la oss sammen STÅ PÅ KRAVA. 
 
Jan Inge Olsen
Nestleder

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!