230115

Kjære medlemmer

Bevar Arbeidsmiljøloven
 
Nå har vi opplegget klart for streiken på Onsdag. Det har vært en god dialog med bedriften og de andre fagforeningene på riggene vi opererer på. Fagforeningene i Statoil inviterte oss til å delta på Deres arrangement offshore. Jeg viser da til nestleder Jan Inge Olsen’s informative mail til hver enkelt av dere i går torsdag 22.januar. Ved å flytte arrangementet til 12.30 kan de fleste delta, bortsett fra de som må holde hjulene i gang. Fagforeningene i Statoil vil prøve å kjøre samlet videokonferanse med alle riggene hvor bakgrunnen for streiken vil bli utdypet. Dette krever smidighet fra oss selv og boresjefen for at så mange som mulig kan delta uten at det forstyrrer fremdriften i operasjonene og sikkerheten. Vi er trygge på at dette klarer dere.
 
 
Politisk streik for alle medlemmer av Industri Energi, Safe og Lederne den 28.januar kl 12.30 – 13.00.
 
Etter å ha sett debatten mellom arbeidsministeren og opposisjonen på TV i går kveld så er det også grunn til å tro at regjeringen vil trekke forslagene før onsdag. De har store problemer med å forsvare forslaget og «folk flest» sier nå at dette vil de ikke ha. Kryss fingrene, kamerater
 
Nestleder og leder vil være opptatt med møter på mandag , tirsdag og onsdag. Vi vil være tilgjengelig på mail innimellom om det dukker opp noe spesielt. Vi vil delta på markeringen foran Stortinget på onsdag.
 
De landansatte har fått informasjon på tidligere personlig mail. Her er det ingen endringer.
 
Årsmøte. Vi minner om invitasjonen til årsmøte vårt. Jo tidligere du melder deg på dess bedre er det for oss å organisere møtet. Send svarslippen NÅ. Husk også at det er på årsmøtet vi nominerer til styrevalget. Frem ditt kandidatur til en av oss og sikre at vi får frem et godt grunnlag til å stemme på.
 
 
Tore Hegerberg
Klubbleder
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!