060215

Kjære medlemmer

 Vi stiller til valg.

 
Tiden går utrolig fort og nå er det allerede to år (og vel det) siden sist det var valg av ansatte representanter til bedriftens styre. 
 
Jeg vil med dette oppfordre hver enkelt til å benytte seg av stemmeretten og sørge for at vi får best mulig oppslutning. Det kan nok bemerkes at den ikke har vært overveldende de siste gangene.
 
Bedriften har sendt ut informasjon om frister og gjennomføring, men jeg vil allikevel gjenta dette som en liten påminnelse: 
 
Nominasjon: Det skal velges tre faste og fem vararepresentanter. Det kan altså nomineres inntil åtte kandidater.. Fristen for nominering er 20. februar. Nominasjonene er svært viktige da de gir en særdeles god pekepinn på det endelige valgresultatet. Jeg viser til tidligere års resultater som taler sitt tydelige språk. 
 
Oppfordrer samtlige til å støtte opp om og nominere kandidater fra Oljearbeiderforeningen (de er satt opp i alfabetisk rekkefølge), og gi dem din tillit og stemme:
 
Haugland, Tomas.     Oseberg Sør.
Hegerberg, Tore,       OAF, Klubbkontoret.
Honningsvåg, Kurt.   Gullfaks A.
Kvammen, Atle.           RDS.
Læret, Patrick. Kvitebjørn
Mørk, Henning. K-Hvo, Klubbkontoret.
Olsen, Jan Inge. OAF, Klubbkontoret.
Pedersen, Thomas. Gullfaks C.
Storevik, Lars Terje. Oseberg B.
 
Valg: Etter at alle nominasjonene er talt opp og kandidatene har akseptert vil valgmaterialet sendes ut. Det vil skje ca. fem uker før valget som er besluttet skal finne sted 15. april. 
 
Ønsker samtlige et godt valg.
 
Jan Inge Olsen
Nestleder
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!