190215

Kjære medlemmer

Nå er det ulvetider.

Tidene forandrer seg fort og nå er anstrengte tider i vår bransje. 
 
Vi opplever daglig at det diskuteres kutt og innsparinger over en lav sko. Det er store lokomotiv som Statoil som er en av drivkreftene i dette og når de setter på bremsene så gir det ringvirkninger i hele bransjen. Vi ser stadig at det er bedrifter som må igjennom hestekurer for å holde hodet over vannet. Flere av våre konkurrenter har ikke klart å unngå oppsigelsesspøkelse. Det har vi klart til nå, men det puster oss stygt i nakken.  
 
Bedriften har bedt om møter og lagt frem en del forslag som vi som fagforening må ta stilling til. Dette har vi lovet å se på, og det er ikke lystelige tiltak som foreslås. Jeg kan ikke her gå inn på enkeltheter, men det vil kreve en innsats fra oss alle å komme igjennom dette på en fornuftig måte.  
 
Vi holder imidlertid fanen høyt og skal i sammen gjøre det som må til for å få kabalen til å gå opp. 
 
Neste uke så er det årsmøte i klubben og i den anledning blir kontoret ubemannet. Vi er imidlertid på mail og telefon, og passer det ikke å svare når dere ringer så skal vi gjøre vårt beste for å ringe opp igjen så snart som mulig. 
 
Jan Inge Olsen
Nestleder
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!