270215

Kjære medlemmer

 Dette ukebrevet skulle i sin helhet omhandle vårt årsmøte, som ble avholdt denne uken. På bakgrunn av siste ukers oppmerksomhet rundt den økonomiske situasjonen til selskapet, vil ukebrevet kun omhandle dette. Vi vil derfor over helga gi info fra vårt årsmøte på Facebooksiden vår.

 
Basert på informasjon fra ledelsen til Fagforeningene den 12.februar og på allmannamøte 13.februar, behandlet årsmøtet situasjonen. På grunn av mange forskjellige innspill de siste to ukene er det tydelig at informasjonen har beskrevet et mye verre bilde av situasjonen enn de faktiske forhold tilsier. Årsmøtet er enig i at vi skal ha god kostnadskontroll i selskapet. Dette er en god forsikring for trygge arbeidsplasser. At vi skal gjennomføre lønnsreduksjon for å berge et for optimistisk budsjett er noe helt annet. 
Oljearbeiderforeningen vil være en konstruktiv bidragsyter til at vi opprettholder vår posisjon i markedet. Men da må vi se på helt andre faktorer enn det inntrykket som er skapt gjennom møtene den 12. og 13.februar.
 
Årsmøtet i foreningen har bedt oss om å informere om følgende. KCA Deutag Drilling Norge AS er en sunn og god bedrift. Nevnte informasjon har bidratt til å svekke denne oppfatning og vi vil ta dette opp med daglig ledelse. Når det gjelder tryggheten for arbeidsplassene så vet vi at RDS har blitt rammet hardt. Når det gjelder boring så er utsiktene gode. GFB-oppgraderingen er i rute og vi begynner oppbemanningen allerede i commissioningfasen på mai. Likeså vil OSØ starte opp etter ferien. Cat J er litt forsinket, men ikke mer enn at oppbemanningen, etter plan, starter i slutten på året. Sysselsettingen er altså positiv. Ingen grunn til bekymring.
Den økonomiske situasjonen for morselskapet er også beskrevet som alvorlig. Her overlater vi den utfordringen til vårt bedriftsstyre å vurdere. De ansattes representanter der vil nok få en grundigere informasjon derfra på førstkommende styremøte.
 
Det som er viktig nå er å holde motivasjonen oppe og fortsette det gode arbeidet vi gjør i avdelingene. Vi har tatt mål av oss å effektivisere måloppnåelsen. Dette gjør vi fordi vi har tro på at det er mulig innenfor de rammene vi har. Da må vi bidra med positivitet og glød. Svartmaling av dagens situasjon fører til det motsatte.
 
Prioriterte oppgaver i år er fortsatt de samme som vi skrev om i «julebrevet». Høyt nærvær og gode resultater på de faktorene vi blir målt på. (Key performance indicators.(KPI) og ligatabellen i Pronova).
 
Tore Hegerberg
Klubbleder
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!