290706

Nye styringssystemer i KCAD


Info til medlemmer av OAF.

Tross sommeren med avvikling av ferie så skjer det mye..

For å avklare rykter om nye styringssystemer. Fredag den 28.07.06 var alle fagforeninger og verneombudsorg. i KCAD innkalt til møte med bedriften om innføring av SAP mm.

Det var kun en forening ( trenger ikke å si navnet engang) og verneombudsorg. som stilte med rep.

Møtet var veldig konstruktivt og avklarende.

Fra KCAD Norge var rep. fra ledergruppen med pluss en rekke andre.

Fra Aberdeen Don Valentine Dir. i ABSOFT, ( samarb. firma med KCA ) og Stan Stephen manager vedlikehold.

Korte trekk:

Det vil bli flere worksshop, kurs og hver rigg vil ha superbrukerer. ( Nøkkelpersoner)

Det samme vil det på avd. på land. Opplæringen er så langt ivaretatt på en grei måte.

Mer info vil bli gitt på TV konferansen vår 28-30.08.06 og på de lukkede hjemmesider for medlemmer så snart de er operative. Her vil info om pålogging bli sendt hjem til hver enkelt.

Ellers så handler hverdagen om ting vi ikke kan legge ut off., men det vil rette seg når den lukkede avd. kun for medlemmer på weben er operativ.

mvh

henning@oaf.nu