130315

Kjære medlemmer

Status kostreduksjon. Det har vært noen møter mellom fagforeningene og ledelsen siden sist. Status er dog den samme. Oljearbeiderforeningen kan ikke se at det er grunnlag for noen lønnsreduksjon for de individuelt ansatte. Uten garantier for når vi skal få lønna tilbake og garantier for at det sikrer oss mot nedbemanning så er dette et ubrukelig virkemiddel. Så lenge ledelsen kun fokuserer på nedbemanning og lønnskutt har vi ikke noe å bidra med.

Vi har fått en noe bedre forståelse for den økonomiske situasjonen siden sist. Vi er ikke så sikker på at vår største kunde har det. Der lånes det trettitalls milliarder for å betale utbytte og alle ansatte får en bonus på 3,5 %. Dette samsvarer dårlig med at vi blir forelagt lønnskutt.

Ekstraressursene fagforeningen fikk for å bidra mer aktivt i nærværsarbeidet er trukket tilbake. Det betyr at Jan Inge forlater klubbkontoret 30. april. En noe merkelig beslutning all den tid vi vet at vi har et stort potensiale å jobbe med for å øke nærværet. Dessverre har vi ikke fått adgang til å nærme oss de arenaer hvor vi mener suksessfaktorene ligger. (Organisering av arbeidet, personalpolitikk, kommunikasjon, ledelse og informasjon). Jeg frykter at tallene kan bli verre. Fagforeningen vil følge opp de avdelingene som har bedt om hjelp. Og vi har sagt ja til å legge frem vår plan for nærværsarbeidet før vi avslutter den aktive biten i arbeidet. Vi beklager sterkt at ikke daglig ledelse ser verdien av å ha samarbeid på så vitale områder som nærværsarbeid.

Valg og Valg. Igjen er vi kommet dit at valget til fagforeningsstyret sammenfaller med valget av ansatterepresentanter til bedriftsstyret. Igjen så må vi holde tunga rett i munnen når vi velger. Les nøye på den tilsendte informasjonen og stem på de nominerte kandidatene som tilhører riktig valg. Det er synd om en stemme blir forkastet fordi det er oppført navn som ikke er nominert. Valgmateriellet fra Oljearbeiderforeningen ble sendt ut i dag. Det ryktes at valgmateriellet for bedriftsstyrevalget gikk ut i går. For våre medlemmer skal dette være såre enkelt. Stem på begge listene så er du sikret å bli hørt.

Vi ser også at deltagelsen på klubbstyrevalget vårt har minsket de senere år. Husk at Oljearbeiderforeningen er en av ytterst få som gjennomfører uravstemning på valg til styret. Dette er vi stolte av og mener det er den mest demokratiske måten i vår bransje. Alternativet er at årsmøtet velger styret, og det mener vi er et demokratisk tap, all den tid ikke alle kan delta der. Et høyt antall stemmer er garanti for at vi fortsetter med uravstemning. Bruk stemmeretten.


Tore Hegerberg
Klubbleder
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!