170415

Kjære medlemmer

 Kostbesparelser. Det snus steiner over en lav sko for å redusere kostnadene i bedriften. Det er ikke måte på hvor kreative noen er. Vår hovedoppgave nå er å balansere ut kreativiteten så vi ikke sparer oss til fant. Dessverre kan vi ikke konkretisere noen av planene før bedriften selv offentliggjør det, men kan si så mye at det er vurdert både oppsigelser, omplasseringer og direkte kostnadskutt i daglig drift. I RDS har 6-7 ingeniører fått oppsigelse og noen få er permitterte. RDS har vært flinke til å analysere situasjonen sammen med fagforeningene og ta foreningene med på drøftelser.

 
Solskinn. Det er lenge siden vi har hatt noe positivt å melde. Men denne uken forhandlet vi endelig med bedriften om honorering for utsjekk av brannskap når man kommer om bord på riggen. Samtidig forhandlet vi på hvordan honorering av ankomstmøte på riggen skal utføres, (Utreisemøte som er flyttet fra land til offshore). Partene ble i begge tilfellene enige om at disse oppgavene skal honoreres etter borebedriftsavtalen §6.3 – to timer overtid. Vi er veldig fornøyde med at bedriften er enige med oss i dette slik at vi unngår unødvendige uenigheter. Partene vil også jobbe sammen om å få ut nøyaktig informasjon om hvordan dette skal tolkes slik at vi får lik forståelse på alle riggene.
 
Bedriftsstyrevalget er avsluttet. Jeg vil takke for tilliten jeg selv har fått, og ønske Helge Skorge og Vidar Hollevik velkommen på laget. Samtidig vil jeg takke Jan Inge Olsen og Henning Mørk for samarbeidet i det gamle styret. Jeg skulle gjerne ha hatt de to med meg videre, men demokratiet har talt. Når ikke medlemmene våre kjenner sin besøkelsestid så blir det sånn. Faste representanter og vara 2015 – 2017 .
 
Faste representanter Vararepresentanter
1 Tore Hegerberg 1 Kurt Honningsvåg
2 Helge Skorge 2 Jan Inge Olsen
3 Vidar Hollevik 3 Henning Mørk
                    4 Thomas Pedersen
                    5 Atle Kvammen

Tore Hegerberg
Klubbleder
 
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!