240415

Kjære medlemmer

 Nytt styre i Oljearbeiderforeningen. Valget på nytt styre ble avsluttet i går. Grunnet vedtektene var 6 av sittende representanter på valg. Dermed vil de 5 med flest stemmer bli valgt for to år og den siste blir valgt for ett år. Vi tar med de seks her samt 1.vara. Komplett valgresultat vil bli lagt ut på hjemmesiden vår.

 
Tore Hegerberg 158
Jan Inge Olsen 121
Kurt Honningsvåg 118
Thomas Pedersen 110
Henning Mørk 79
Knut Nedrebø 74
Lars Terje Storevik 71
Vararevisor: Tonje Wiers 135
 
Det nye styret vil konstituere seg selv den 26.mai i Bergen. I tillegg til Leder, nestleder, kasserer og KHVO er det mange verv som skal fylles. En sak som også skal sees på er om vi kan få til elektronisk valg, slik at vi kan få det unna på raskere måte enn i dag. Det er ikke optimalt at styret ikke blir konstituert før fem måneder inn i nytt år.
 
Utsjekk brannskap. Vi har fått en del henvendelser etter forrige ukes ukebrev, hvor vi annonserte enigheten om kompensasjon for utsjekk av brannskap. Partene er enige om å se nærmere på praktiseringen for å få en felles forståelse for hvordan dette skal etterleves. Enn så lenge er hovedregelen som skal følges: Må arbeidet utføres etter ankomst plattform og før arbeidstiden starter, så er det utkall med 2 timer overtid. Utføres arbeidet i arbeidstiden kompenseres det ikke. Skjer arbeidet i forlengelsen av arbeidstiden kompenseres det med medgått tid. (som vanlig overtid).
 
 
Tore Hegerberg
Klubbleder
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/2015_styrevalg.pdf