130515

Kjære medlemmer

Vårens vakreste eventyr er i gang. Natt til fredag ble det enighet mellom partene i oppgjøret for Operatør, Boring og Forpleining. Reguleringsklausulene for 2. avtaleår (mellomoppgjør) ble utregnet til 2,7%. Resultatet ble noe lavere enn dette fordi vi valgte å ta inn over oss situasjonen i næringen.

 

Resultat: Generelt tillegg til alle på 5500,- Etterslep til Boring og forpleining 3896,-

Konferansetillegget ble økt med 1,50 pr. time. Nattillegget ble økt med 0,50,- pr. time

Helligdagsgodtgjørelsen økes til 1900,-

Alt i alt et greit oppgjør, tatt i betraktning den situasjonen næringen er inne i.

 

På grunn av sykdom på klubbkontoret vil Jan Inge Olsen vikariere som kasserer, sekretær og forsikringstillitsvalgt fremover. Jan Inge bekler allerede arbeidsutvalget, som nestleder i klubben, og vil i tillegg til forhandlingsutvalget på borebedriftsavtalen gå inn i forhandlingsutvalget for Bransjeavtalen.

 

Konstituerende styremøte blir avholdt i Bergen 26. mai. Her vil det nyvalgte styre konstituere seg selv i tråd med vedtektene og stemmetall. I tillegg vil styret behandle kostreduksjonene i selskapet. Stikkord her blir; Det er forskjell på å barbere seg og skjære av seg nesen.

 

 

Almannamøte på Espehaugen: 13/5 ble det avholdt allmannamøte i kantinen. Adm. Dir. orienterte om bedriftens kostkuttplaner og kundenes krav. Kort skissert så er det et krav fra våre eiere om et kutt på 40 millioner. Man mente først at dette skulle gjennomføres ved et lønnskutt over hele fjøla på 5%. Noe Oljearbeiderforeningen kontant motsatte seg. Vi er ikke på konkursens rand, men spørsmålet er heller hvor mye kan vi levere over dammen????

Kutt vil det imidlertid bli uansett, og dette medfører blant annet økning av kantineprisene, og et noe redusert tilbud. Slutt på privat el. bil ladning, blomster og aviser, samt at bedriften vil også fjerne nattillegget ved sykdom.

Man ser i tillegg på en internkartlegging av arbeidsoppgaver. Kan noe fjernes eller flyttes??

Dette vil i ytterste konsekvens selvsagt gå ut over stillinger.

Kundene våre har også banket på døren og kommet med krav om reduserte kostnader. 25% er et tall som er svært krevende, og for å sette det litt i perspektiv så er det 250 millioner av en total omsetning på ca. en milliard.

 

 

 

Utfordrende tider ligger foran oss og vi er selvsagt enige med bedriften om at samtlige må ta et tak, men vi er på det nåværende tidspunkt ikke helt enige i de veivalg som gjøres. Vi vil fortsette med et uforminsket mot for å sikre alle arbeidsplasser vi kan.

 

 

 

 

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!

 

 

Jan Inge Olsen

Nestleder