050615

Kjære medlemmer

 Nytt klubbstyre er konstituert.

 
Leder:Tore Hegerberg.
Vara for Tore Hegerberg:1. nestleder: Jan Inge Olsen.
2. nestleder: Tomas Haugland.
 
Kasserer/sekretær/forsikringer: Torild R. Alvheim.
Vara for Torild R. Alvheim: 1. vara: Jan Inge Olsen.
           2. vara: Patrick Læret.
 
K-HVO Henning Mørk
Vara for Henning Mørk: 1. stedfortreder: Jan Inge Olsen
2. stedfortreder: Patrick Læret
 
Det ble fornyet tillit til de tillitsvalgte på tid. Fullstendig oversikt over alle vervene våre og Arbeidsmiljøutvalg vil bli lagt ut på hjemmesiden vår.
 
Allmannamøte på torsdag. Endelig et positivt vinklet møte. Daglig leder la frem tallene for 1.kvartal og redegjorde for rikets tilstand. Tallene er ikke gode i forhold til budsjett, men vi holder oss flytende gjennom en tung periode. Det mest positive, og som utløste applaus var resultatene som blir oppnådd i Pronova. Vi har forbedret gjennomføringen av operasjonene våre på en fantastisk måte. Vi kjemper nå på øvre del av ligatabellen og positive tilbakemeldinger fra kunden styrker oss i troen på at vi skal komme godt ut i opsjonsutøvelsen av kontraktene våre. Vi får krysse fingrene for at vår innsats i havet også har positiv innflytelse på Johan Sverdup-anbudet , som avgjøres i nærmeste fremtid. Gratulerer alle sammen for en fantastisk forbedringsjobb. Samtidig har vi forbedret oss på HMS-resultatene. Vi har altså greid jobben helt uten skader også. Kjempebra.
 
Oppstart Gullfaks B og Oseberg Øst. Så er vi der at vi trenger mer folk igjen. Det var kjekt å se en stillingsannonse igjen. Ikke like kjekt at den kom 2 dager etter at fortrinnsretten for de 13 oppsagte fra i fjor gikk ut. Oljearbeiderforeningen mener dette er uetisk personalpolitikk og jobber nå med å få dem inn igjen. Vi trenger 50-60 personer fremover og da må det i himmelens navn være plass for våre egne som har vært oppsagt og holdt utenfor et år. 
 
Med ønske om en god helg, på land og hav
 
Klubbleder
Tore Hegerberg
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!