250706

Aksepterer ikke toppskattargumentet


Aksepterer ikke toppskattargumentet, les mer nonsens prat. Eller hvor mye en prater uten å si et fornuftig ord!!
I sitt svar på spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) sier finansministeren at hun ikke kan akseptere forutsetningen om at det eksisterer en særskilt toppskatt for verdien av fri kost til sokkelarbeidere. –Det er å snu problemstillingen på hode, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV).

 

 

Følg linken:

 

http://www.nopef.no/art.asp?id=12905

 

henning@oaf.nu