050615

Konstituering

 Konstituering av OAF for 2015 ble som følger:

 
Leder: Tore Hegerberg.
Vara for Tore Hegerberg: 1. nestleder: Jan Inge Olsen.
2. nestleder: Tomas Haugland.
 
Kasserer/sekretær/forsikringer: Torild R. Alvheim.
Vara for Torild R. Alvheim: 1. vara: Jan Inge Olsen.
2. vara: Patrick Læret.
 
K-HVO Henning Mørk
Vara for Henning Mørk: 1. stedfortreder: Jan Inge Olsen
2. stedfortreder: Patrick Læret
 
 
 
Andre verv
Studietillitsvalgt: Henning Mørk
Sentralt Helseutvalg: Henning Mørk (1.vara  Patrick Læret, 2. vara Erling Nesse) 
Jan Inge Olsen (1.vara Torild R. Alvheim, 2. vara Erling Nesse)
Sosialtillitsvalgt: Torild R. Alvheim
Forsikringstillitsvalgt: Torild R. Alvheim
Datatillitsvalgt: Patrick Læret
HMS sekretær: Thomas Pedersen
Velferd: AU finner representant. 
Datautvalg: Henning Mørk, Patrick Læret og Jan Inge Olsen
Likestillingsutvalg: Lars Terje Storevik og Torild R. Alvheim
Styringsgruppen for
forsikringer i bedriften: Tore Hegerberg
LO Bergen: Erling Nesse.
AOF Bergen: Erling Nesse.
 
Tariffavtalene
Boring: Tore Hegerberg
Jan Inge Olsen
Henning Mørk
Utvides med Kurt Honningsvåg når det er NR-saker (etter behov)
Landbase: Atle Kvammen 
Tore Hegerberg
Kjell Rygg
Bransjeavtalen: Torild R. Alvheim 
Tore Hegerberg
Bente Aune
 
Individuelt avlønna Tore Hegerberg
offshore: Henning Mørk 
Thomas Pedersen
 
Oljeservice: Tore Hegerberg
Atle Kvammen.
  Jan Inge Olsen
 
Arbeidsmiljøutvalget
Medlemmer:
1. Henning Mørk vara: Jan Inge Olsen
2. Jan Inge Olsen vara: Reidar Undeli
3. Patrick Læret vara: Tomas Haugland
4. Michael Holmstrup vara: Erling Nesse  
5. Kurt Honningsvåg vara: Representant for Lederne