160615

Kjære medlemmer

 Ferieavvikling på klubbkontoret. Tore uke 25 – 28, Torild uke 27 – 30, Jan Inge uke 27 – 30, og Henning uke 28 – 30. (som vanlig vil det bli noe forskyvninger på dette. Helt ubemannet kontor er størst i uke 27 og 28)

 
Sommerhilsen fra klubbkontoret. Vi skal ikke dvele for lenge med den bedrøvelige våren vi har lagt bak oss. Vi nevner i katastrofisk rekkefølge: Regjeringens rasering av Arbeidsmiljøloven, Statoils ublue krav om store reduksjoner og kostnader, morselskapets grådige krav om ytterligere kostnadsreduksjoner og til slutt, det dårlige været vi har hatt. Ja, jeg har faktisk vanskeligheter med å finne lyspunkt, før jeg så det ligge like foran meg på bordet; Tariffavtalen. Vi tenker kanskje, i det daglige, alt for lite på hva den betyr for oss. Tariffavtalen inneholder hovedavtalen, overenskomsten og alle de sentrale tilleggsavtalene. Hovedavtalen regulerer topartsforholdet i arbeidslivet, sikrer oss medbestemmelse og tilgang på informasjon , drøftinger og forhandlinger. Overenskomsten inneholder avtalt lønn og arbeidsvilkår og tilleggsavtalene sikrer oss AFP, sluttvederlag og innflytelse på utvikling av bedriften, for å nevne noe.
 
La meg si det rett ut: Hadde det ikke vært for tariffavtalen så hadde du hatt ca 7,5% dårligere lønn i dag enn du hadde 1.januar i år. (Borebedriftsavtalen). Hvordan da?, spør du.  Bedriften ønsket at vi reduserte lønnen vår med 5% for å avhjelpe «krisen» som kom. De ønsket også at vi skulle avstå fra lønnskrav i år. Begge deler er regulert av Tariffavtalen og dermed kunne de ikke røre det lokalt. Dermed berget vi både lønnsreduksjonen og oppnådde ca.2,5% i lønnsregulering med hjelp av Tariffavtalen. Som organisert er du med å befeste og utvikle disse avtalene. Takk skal du ha for at du ser nytten i landsomfattende avtaler. Takk skal du ha for at du gjorde det umulig for bedriften å redusere lønnen vår med med 7,5%. (til sammenligning er 7.5% nesten like mye som vi betalte for 2-4-ordningen for 10 år siden).
 
Vi skal fortsette å kjempe for utvikling av disse avtalene. Dessverre vil det bli vanskelig å tariffeste godt vær, men bortsett fra det er alt mulig. Da må vi bli litt sterkere. Han/henne du jobber sammen med er kanskje ikke organisert. Vær vennlig å ikke kall vedkommende snylter og parasitt, av den grunn. Fortell vedkommende heller hva det vil si å stå sammen. Vedkommende er for oss et medlem som ikke har meldt seg inn enda.
 
Og til slutt: Av og til får vi til ting som ikke er tariffestet, også. Så vi skal ikke se bort fra at gradestokken snart bikker 20 grader og sønnavinden kommer. Med ønske om en herlig sommer til dere alle sammen
 
Klubbleder
Tore Hegerberg
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!