260615

Kjære medlemmer

 Ferieavvikling på klubbkontoret. Jeg må nesten starte med å justere klubblederen sitt oppsett fra forrige ukebrev. Ikke mye, men litt. Jeg tar ikke ferie før uke 28. Det betyr at klubbkontoret blir ubemannet i en uke, nemlig uke 28. Dersom ikke klubblederen synker på sin båtferie i Kroatia er han tilbake på kontoret mandag 13 juli.

 
Ny aldersgrense i arbeidsmiljøloven. Som dere alle nå har fått mail om så har vår kjære bedrift besluttet å innføre en særaldersgrense på sokkelen. Det er for så vidt ikke nytt i industrien, men det er nytt for oss. Vi har hatt samtaler med bedriften omkring dette, og vi ble dessverre ikke enige. Derved har bedriften valgt å bruke styringsretten ved å ensidig innføre denne begrensningen. 
 
La det være helt klart. Vi tror vel absolutt ikke at dette blir et stort problem. Det blir kanskje ikke et problem i det hele tatt. Jeg antar personlig at de aller fleste er godt fornøyd med offshorelivet før de fyller 70 år.  Men når nå engang aldersgrensen er hevet, så er vi av den oppfatningen at om det skulle være noen som ønsker å stå lengere, som har god helse og hodet på rette plassen, så er det ikke rett å nekte dem muligheten til å opptjene pensjonsrettigheter i to år. 
 
En epoke går mot slutten. Undertegnede gikk på land i fjor høst etter at vi fikk fornyet tillit i styret til å fortsette nærværsarbeidet. Vi fikk dessverre ikke den støtten vi håpet og forventet fra vår lokale ledelse og som følge av det ble mitt engasjement terminert med utløp 1. mai. 
 
Så snudde situasjonen seg igjen på hodet da vår kjære kasserer/sekretær og allestedsnærværende Torild ble 100% sykemeldt. Hun hadde frem til nå vært sykemeldt i 50% siden oktober, og undertegnede samt klubbleder har hjulpet til så godt vi har kunnet, men med egne oppgaver i tillegg så ble det nok til at Torild jobbet mer en sykemeldingen skulle tilsi. Det var heller ikke mye hjelp å få fra bedriften og derfor gikk det som det måtte gå. 
 
Dermed har jeg nå sittet i to måneder i Torild sin posisjon. Hun kommer forhåpentligvis tilbake med friske armer og friskt mot etter ferien og jeg håper bare at ikke jeg har laget for mye kaos som hun må rydde opp i Jeg går på ferie om en drøy uke og deretter så går jeg tilbake til min gamle jobb i havet. Takk til alle for et godt samarbeid og takk for meg i denne omgang.
 
Nestleder
 
Jan Inge Olsen
 
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!