070815

Kjære medlemmer

Hva skjer? Dette ukebrevet skulle ha inneholdt mye av det som skjer i bedriften. Dessverre har det ikke lykkes oss å få noen bekreftelser eller status på noen verdens ting etter ferien. Vi må komme tilbake til dette når vi får ledelsen i tale.

 

 

Bedriftshelsetjenesten. Vi har fått noen henvendelser på negative forhold vedrørende våre medlemmers møte med Bedriftshelsetjenesten. Vi har bedt om deltagelse i samarbeidsmøte med dem for å belyse og forbedre disse. Møtet er ikke før september så er det noen som har lignende opplevelser så ønsker vi at dere deler disse med klubbkontoret. Vi har et påsynsansvar for at våre medlemmer blir behandlet på en god og profesjonell måte.

 

 

Endring av arbeidsavtaler. Vi registrerer at bedriften har gjennomført en del endringer i eksisterende arbeidsavtaler. Vær oppmerksom på at Arbeidsmiljøloven gir den ansatte rett til å la deg bistå med tillitsvalgt når dette skjer. Her er det noen klare formkrav som er nyttig å ha kjennskap til i en slik situasjon. Ta kontakt med klubbkontoret om dette skjer. Det lønner seg.

 

 

Telefoniske henvendelser. Det har vært litt trøkk på telefonen etter ferien. Klubbkontoret bestreber seg på å svare alle, men av og til er dette umulig. Dessverre er telefonoppsettet vårt slik at du får ikke opptattsignal når vi er i annen samtale. Legger du ikke inn melding så får vi ikke opplysning om tapt anrop. Jeg har til nå brukt kveldstid til å ringe opp de som ikke fikk svar i arbeidstiden. Av helsemessige årsaker vil jeg slutte med dette. Generelt vil jeg oppfordre alle som har tid til det, å benytte mail. Forhold som ikke haster tar vi ikke lenger på telefonen. Hjelp oss å få orden på dette så blir vi mere effektiv og strukturert. Og til slutt. Vi får en del oppringinger fra –ukjent nummer-. Disse tar vi ikke uansett.

 

Bemanning klubbkontor. Torild er tilbake i halv stilling. Undertegnede har vært sykemeldt en uke og vil bli sporadisk borte på grunn av utredninger og evt. operasjon.

Vi lover å komme fryktelig tilbake.

 

 

 

Klubbleder

Tore Hegerberg

 

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!