280815

Kjære medlemmer

 Ledelse. Vi får stadig meldinger fra medlemsmassen om vi kan gjøre noe med ledelsesbeslutninger som medlemmene ikke er enige i. Selvfølgelig kan vi gjøre det, men det er noen beslutninger vi ikke har hjemmelsrett til å være med å avgjøre. Arbeidsgivers rett til å ansette og organisere arbeidet er en slik sak. De har plikt til å drøfte endringer med oss, men beslutningen har de selv. I den senere tid har også vår drøftingsrett blitt ignorert, men dette er forhold vi arbeider for å rette opp i. Om neglisjeringen er bevisst eller skyldes uvitenhet om lov og avtaleverket, vites ikke. Uansett så er det forferdelig trist for topartsforholdet i bedriften vår. Rullering av ledende personell offshore er et eksempel på hvor vår deltagelse kunne påvirket beslutningen. Oljearbeiderforeningen er ikke motstander av rokkeringer på mannskapene for å få endringer. MEN når dette gjøres for endringens skyld, og ikke etter en behovsprøving så sier vi stopp. Som gammel fotballspiller henter jeg fram postulatet, «Never change a winning team». Dette uttrykket har alltid skapt trygghet i laget, gitt forutsigbarhet og dermed blitt en positiv drivkraft i kampen om bedre resultat. Når man flytter for flyttingens sin skyld eller at en eller annen leder vil det, så blir dette negativt. Det er mange aspekter ved dette, og vi har forståelse for ønsket om å dele suksessfaktorer. Problemet blir når «den dyktige» blir flyttet på for å gjøre jobben noen andre ikke har klart. Da kan det hende vi straffer den dyktige, og det var vel ikke det som var meningen? Dette er ikke noen stor sak, men et eksempel hvordan små nyanser kan snu en beslutning fra det positive til det negative. Når det blir mange slike beslutninger går det ut over tilliten og den gode bedriftskulturen, og da er det bare å si som Ralph D. Stacey i boka Managing Chaos: - de viktigste elementene i kulturen er ubevisste og kan ikke påtvinges utenfra – ikke en gang fra en toppledelse.

 

 

Atter en gang. Adresseendringer. Etter å ha sendt ut brev til nærmere 700 medlemmer, kommer det drøssevis av dem i retur på grunn av feil adresse. Vi gjentar at du må selv melde endringer til post@oaf.nu for at vi skal oppdatere adresselistene. I tillegg ser vi at mange bor på samme adresse, men at Posten har endret postnummeret. I år er tydeligvis Voss en av de stedene hvor de konsekvent returnerer alle brev hvor nummeret er 5700. Ønsker du brev fra oss- send riktig adresse.

 

Neste uke avspaserer undertegnede, i det jeg kaller helseforebygging (uke på Rhodos).

 

 

Klubbleder

Tore Hegerberg

 

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!