021015

Kjære medlemmer

 Lokale lønnsforhandlinger for RDS avd.92, Landbaseavtalens offshorebilag, er i mål. Partene ble onsdag enige om et lokalt tillegg i samme størrelsesorden som oppgjøret på sokkelavtalen. Tillegget inkluderer de 2 kronene, som ble gitt sentralt pr. 1. april. Begge parter er fornøyd med oppgjøret, tatt i betraktning den økonomiske situasjonen bransjen er inne i. Som dere ser lenger nede så er det ikke like moro å forhandle lønnstillegg når vi senere på dagen skulle drøfte permitteringer.

 
Permitteringer avd.92 RDS. Partene lokalt drøftet mulige permitteringer på onsdag ettermiddag. Partene er enige om at det er grunnlag for å permittere noe av arbeidstokken. Partene er ikke enige om utvelgelsen og dette spørsmålet vil bli gjenstand for ytterligere forhandlinger. Tidshorisonten for permitteringene vil være ut året, da ordretilgangen på nyåret er noe bedre. Vi har vært i samme situasjon ved flere anledninger tidligere, uten at vi måtte gå til permittering. Vi velger å tro på at vi også denne gangen skal greie å unngå permitteringer. Det jobbes fortløpende med å finne andre oppgaver som kan sysselsette avdelingen.
 
Tillitsvalgtkonferanse og Ekstraordinært årsmøte. Det er nå under utsendelse invitasjonene til årets Tillitsvalgtkonferanse. Samtidig innkalles det til ekstraordinært årsmøte, som skal behandle en sak,- Kontingentøkning. Alle tillitsvalgte og Hovedverneombud skal motta brev om påmelding. Vara innkalles kun ved forfall av tillitsvalgt og Hovedverneombud. Snakk sammen. Har det vært skifte/valg i det siste så meld fra til torild@oaf.nu så riktig person får invitasjonen.
 
Kontingentøkningen gjelder den lokale delen som går til klubben. Den har stått stille i mange år og er nok den laveste i forbundet. Nå når bedriften har redusert støtten til oss til 0-null, så må vi gjøre noe. I vår tok selskapet bort til og med styrehonoraret til de ansattes representanter. Disse ble gitt til driften klubben.
 
Neste uke vil klubbkontoret være ubetjent, da de tillitsvalgte er på møte og kurs. Vi vil tidvis være på mail.
  
Klubbleder
Tore Hegerberg
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!