161015

Kjære medlemmer

 Tre gladsaker i dag: Oljearbeiderforeningen har avdekket at borere og vedlikeholdsledere er på feil lisensforsikring. Bedriften har plassert dem på forsikringen de har med et forsikringsselskap. Vi har gjort bedriften oppmerksom på at de tilhører sokkelavtalen og skal dermed dekkes av OSO, (Oljearbeidernes sosiale ordninger). OSO gir fra 10 – 12 G ved tap av helsesertifikat. Den andre gir bare 8 G. Vi har nå krevd at borere og vedlikeholdsledere blir plassert på riktig ordning. Det er faktisk forskjell på utbetaling opptil 360000,-. Det skal lønne seg å være medlem….osv.

 
Gladsak 2: Oljearbeiderforeningen tok opp en sak for et medlem som måtte reise ut på jobb uten sin bortkomne bagasje. Dette førte til at han måtte gå på jobb i de klærne han reiste i. En stor del av disse ble ødelagt. Etter vel 3 mnd. innrømmer forsikringsselskapet vårt erstatning og vårt medlem får erstattet sine ødelagte klær. Bravo. Oljearbeiderforeningen jobber nå med å endre vilkårene i Reiseforsikringen, slik at det for fremtiden skal dekkes automatisk. 
 
Gladsak 3. Klubben opplever for tiden medlemsvekst. Det er særdeles gledelig med medlemsvekst i disse lavkonjunkturtidene. Noen er nyansatte, men også mange tidligere ansatte har funnet ut at vi er et godt valg. Medlemsveksten er både på land og offshore. Og det er plass til mange flere.
 
Sykdom på klubbkontoret gjør at vår nestleder, Jan Inge Olsen, igjen må trø til på kontoret. Han er nå på ubestemt tid, men vi forhandler med bedriften om en permanent løsning. Saksmengden i klubben har etter hvert blitt så stor at vi mener vi må få utvidet kvoten på tillitsvalgte på tid.
 
Permitteringer avd.92. Etter flere uker med jakt på flere oppdrag, drøftelser med de tillitsvalgte og omplasseringer, måtte i dag bedriften sende ut permitteringsvarsel til en del av de ansatte. Ordreboken frem mot jul er nesten tom og partene er enige om at grunnlag for permittering er tilstede. Etter hvert er partene også enige om utvelgelseskriteriene. Ansiennitetsprinsippet blir lagt til grunn.
  
Klubbleder
Tore Hegerberg
  
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!