291015

Kjære medlemmer

 0-NULL KRONER I LØNNSTILLEGG.

 
Årets oppgjør for Individuelt avlønnede på land og offshore er avsluttet. Fagforeningene Lederne, Tekna, Nito og Oljearbeiderforeningen valgte å forhandle samlet i år. Vi hadde på forhånd tatt inn over oss den aktuelle situasjonen i bransjen og reiste moderate lønnskrav. Bedriften tilbydde oss ingen ting, og dikterte med sin styringsrett en reallønnsnedgang for våre medlemmer.
 
Vi trodde ikke dette var mulig. Et lønnsoppgjør for oss er et oppgjør hvor de ansatte får en del av verdiskapingen i selskapet. Resultat i hundremillionersklassen gjennom flere år skulle i rettferdighetens navn ha gitt rom for en slant til våre individuelt avlønnede og staben på land.
 
Tross lavkonjunktur i bransjen og lav oljepris leverer vi fantastiske resultater på utførelse og HMS. Fra å være dårligst i klassen på Pronova i 2013 og 2014, er vi nå i tetsjiktet. Det er de vi forhandlet for i dag, som har ført an i dette arbeidet. De får ikke en krone i lønnstillegg i år. Dette er rett og slett en hån mot grunnleggende prinsipper i topartsforholdet.
 
En annen side ved dette er at vi er ikke ferdige med harmoniseringen av de individuelle lønnsforskjellene , som oppstod ved virksomhetsoverdragelsen i 2012. Lederne og Oljearbeiderforeningen satte den gang av en stor del av rammen til utjevning av forskjellene. Dette ble gjort i solidaritet med de som hadde minst. Vi har hatt forventninger om at bedriften kunne gitt rammer så vi kunne gjort ferdig den jobben. Vi registrerer at viljen ikke er tilstede.
 
Vi vil nå protokollere uenighet på dette oppgjøret og oversende denne til videre behandling i forbundet. Uten streikerett på denne avtalen er det vel lite de kan gjøre, men det må få følger når bedriften i et år med positive resultater ikke en gang er villig til å opprettholde kjøpekraften til sine ansatte.
 
Tillitsvalgtkonferansen 2015. Påmeldingsfristen er ute, men lav påmelding gjør at vi åpner for etterpåmelding, om du er rask. Synes at påmeldingen er lav, så lenge vi også har ekstraordinært årsmøte med kontingentøkning på agendaen. Dette er spørsmål som før i tiden trigget våre tillitsvalgte. Betyr dette at kontingenten er satt alt for lavt?
Påmelding til: jan.inge@oaf.nu
 
Medlemsutvikling: I DAG PASSERTE VI 680 MEDLEMMER. –og det er plass til mange fler.
  
Klubbleder
Tore Hegerberg
  
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!