201115

Ukeinfo 19.11.2015

Kjære medlemmer Kontingentøkning. Ekstraordinært årsmøte onsdag 18. november vedtok å høyne lokalkontingenten til 70,- pr mnd. Økningen vil tre i kraft fra 1.januar 2016. Tillitsvalgtkonferansen 2015 ble avholdt tirsdag og onsdag. Lav påmelding og stort forfall gjorde at vi ble i underkant av 20 tillitsvalgte og Hovedverneombud. Dette er alt for lite for en klubb av vår størrelse. Her har vi en jobb å gjøre med å inspirere våre tillitsvalgte på mannskapene offshore til å delta. Når det er sagt så var det en aktiv gjeng som var samlet. I tillegg til ordinære saker hadde vi besøk av 3 gjester. Vår nye forsikringskontakt i Sparebank 1, Knut Marius Dale, tok oss gjennom alle våre forsikringsordninger. Både de kollektive i LO Favør og våre egne i Oljearbeiderforeningen. Han skrøt uhemmet av våre egne ordninger som han beskrev som gode og fremsynte. Fra forbundet kom Ommund Stokka, vår gamle forbundssekretær, som presenterte noe av det han jobbet med nå. Vektlagt ble arbeidet med å få bort de lovløse tilstandene som herjer på blant annet flerbruksfartøy, som opererer på norsk sokkel. Ommund sitt engasjement, og hans inspirerende væremåte gir bud om at vi vil vinne frem med levedyktige reguleringer for våre kollegaer på disse fartøyene. Vår gamle HVO Nils Glasø gikk gjennom sin egen yrkesskadesak, som nå har avstedkommet en løsning med klekkelig utbetaling. Han vektla den lange og krevende kampen mot kyniske forsikringsselskap og hva som må til for å vinne frem. Veldig nyttige erfaringer, som våre tillitsvalgte kan bruke i god veiledning til våre medlemmer. Flybilletter. Administrerende direktør gikk denne uken ut med en oppfordring om å bestille reiser i god tid og til billigste pris. Dette er en oppfordring vi stiller oss bak. Det vil være den ansattes plikt å være kostnadsbevisst til en hver tid. Noen har oppfattet dette som pålegg om å bruke et bestemt flyselskap. Vi leser dette som et pålegg om å bruke det billigste selskapet. Undertegnede vil være på ferie neste uke og Torild er fortsatt sykemeldt. Jan Inge er inne for Torild, men han vil også representere klubben i møter og konferanser. Han vil derfor være en del på reiser så ikke bring inn saker som kan vente til jeg er tilbake i månedsskifte. Jeg vil lese E-post når jeg er i nærheten av Free WiFi Klubbleder Tore Hegerberg Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!

Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo19.11.2015.pdf