111215

Kjære medlemmer

 Atter en gang må vi bruke denne kanalen til å dementere rykter. Denne gangen er det spredd informasjon om at virksomhetsoverdragelsesinstituttet i Arbeidsmiljøloven, ikke lenger gjelder ved kontraktørskifte i vår bransje. Dette er rent tøv og vas.  Man kan bare spekulere i hva som er intensjonen bak slike utsagn, men begrenser oss til fastslå at troverdigheten til ryktesprederen er ødelagt.

Kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven er ikke endret og det er ingen endret rettspraksis som tilsier noen endret praksis ved slike tilfeller. Våre medlemmer har krav på skikkelig informasjon i disse ulvetider. Usikkerheten i bransjen er vanskelig nok å forholde seg til, selv uten slike sleivspark.
  
«Rebid» på eksisterende borekontrakter. Bedriften mottok på mandag ITT (Invitation to Tender) på borekontraktene våre. Som et ledd i opsjonsutøvelsen neste år har Statoil invitert kontraktørene til å gi inn nytt bud på eksisterende kontrakter. Dette gjelder alle de 17 operasjonene som ligger i kontrakten, hvor vi opererer syv av dem. Som vanlig er det korte frister i slike sammenhenger og bedriften og fagforeningene jobber på spreng for å få til et godt resultat. Denne jobben vil kreve det meste av oppmerksomheten vår frem mot jul.
 
 Elektronisk bilag og signatur på reiseregninger. Vi er denne uken informert om bedriftens planer om å forenkle reiseregningsprosedyren. Det vil fra ut i januar gis anledning til å sende inn elektronisk reiseregning. Dette krever at hver enkelt skanner, eller avfotograferer, bilagene og signerer reiseregningene elektronisk. Vi må da oppbevare originalbilagene selv i x antall år. Det blir forenklet kontroll av disse og de kan ikke endres av andre enn den ansatte selv. Gjennomgang av regningene vil for fremtiden utføres av sporadiske stikkontroller. Den nye rutinen krever ikke bruk av personlig kredittkort, så slik unngår vi den «gamle» diskusjonen om forskuttering av reisene. Det jobbes nå videre med praktiske tilpasninger og bedriften håper å ha alt på plass til utrulling i løpet av januar måned.
 
 
Klubbleder
Tore Hegerberg
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!