121215

Julebrev 2015

 I fjorårets julebrev pekte vi på de to viktigste utfordringene for 2015. Det var effektiviteten i operasjonene våre og Nærværet. Effektiviteten blir målt ved hjelp av Pronova, og det er ikke til å stikke under en stol at vi var dårligst i klassen ved inngangen til 2015. Gjennom året har vi forbedret oss, slik at vi nå ved slutten, har alle våre operasjoner oppe i toppen på rankinglista. Dette er et fantastisk godt resultat, og styrker konkurransekraften vår betydelig. Igjen har våre kollegaer vist at de tar utfordringen og leverer som ønsket. Jeg vil gjennom disse linjer takke hver og en av dere for en fabelaktig innsats på dette området.

 
Nærværet er dessverre ikke løftet slik vi ønsket. Eierne våre tok fra oss ressursene våre, som skulle bidra til denne jobben. Vi opplevde denne manøveren som et signal på at de ikke ville ha oss med. Arbeid med nærvær er svært sammensatt og krever en bred oppmerksomhet på de forhold som påvirker det. Oljearbeiderforeningen mener fortsatt at det er mulig å halvere sykefraværet i bedriften. Men resultatene kommer ikke av seg selv. Eierne våre har valgt å ikke dra veksler på fagforeningene. Da kan heller ikke vi ta ansvar for det dårlige resultatet.
 
Brønnmålene. Et annet viktig parameter i borebransjen er leveransen av brønner til kunden. I år har vi levert det antall brønner som kunden krevde av oss i boreprogrammet. Jeg kan ikke huske sist vi nådde dette målet og i alle fall ikke det høye antallet. Dette er solide resultater som sikkert vil bli lagt merke til hos både kunder og konkurrenter. Igjen vil jeg honorere hver enkelt som har bidratt til dette. Vi vet allerede at målet for leveranser av brønner i 2016 vil bli ytterligere øket. Jeg er ikke i tvil om at vi også skal greie dette.
 
I skrivende stund er både ledelse, verneombudstjenesten og fagforeningene travelt opptatt med å sy sammen et konkurransedyktig og bærekraftig anbud på eksisterende borekontrakter. Det snues steiner og utfordres over en lav sko. Med de kostnadsreduserende tiltak vi er blitt pålagt gjennom året er dette en svært krevende oppgave. Det føles urettferdig at vi skal bære så stort ansvar for det økonomiske uføret kunder og morselskap har satt seg selv i. Men vi kan ikke stikke hodet i sanden og håpe på at dette går over av seg selv. Vi har tro på at summen av de gode resultatene våre skal bringe oss videre.
 
Året 2015, sett under ett. Vi leverer, vi forbedrer oss og vi tjener fortsatt penger
  
Med dette ønsker jeg alle medlemmer en riktig god julehøytid og et godt nytt utfordrende år. En spesiell hilsen til de av våre, som pliktmessig må være på jobb i julehøytiden
  
Klubbleder
Tore Hegerberg
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!