220116

Kjære medlemmer

STOPP RYKTEBØRSEN
Det skulle være unødvendig å nevne det her, men det er helt utrolig hva som spres i vår organisasjon. Når det gjelder det nye anbudet er det INGEN, bortsett fra anbudsgruppen, som vet hva vi har gått inn med. Det er heller INGEN som vet hva de andre tilbyderne har gått inn med. Videre er det INGEN som vet hva kunden har som forventninger i anbudet. Den som uttaler seg om de nevnte forhold må være klar over at vedkommende er en ryktespreder som i stor grad kan skade vårt selskap sin integritet. Disse ryktene er også i stor grad medvirkende til å spre utrygghet og i verste fall ta fokus bort fra det som er viktig for oss. HA SIKKERHET I ARBEIDET VÅRT.
Det som ikke er et rykte, men en sannhet, er at vi er gode. Vi leverer, vi forbedrer oss, og ikke minst ; - VI ER KONKURANSEDYKTIGE.
Vi registrerer også at det, tross vårt dementi før jul, fortsatt spres usikkerhet rundt loven om virksomhetsoverdragelse ved endring av kontraktører i vår bransje. Disse ryktesprederne ødelegger sin egen integritet og står fra nå av frem som idioter.


Risiko. Det blir stilt en del spørsmål om noen av hendelsene våre det siste halvåret har sammenheng med de prestasjonsfremmende tiltakene vi har gående. Spørsmålet er berettiget og vi har tatt dette opp med ledelsen. Hendelsene blir fortløpende vurdert opp mot våre kvalitetsmål og vi må ha tillit til at prosessene er ryddige og gir oss de nødvendige svar for å utføre arbeidet på en sikker måte. Er du i tvil om risikoen er for stor, så må dette tas opp med linjeleder og verneombudet før operasjonen starter.


Betalingsforsikring Boliglån og Arbeidsledighetsforsikring. Disse to forsikringene kan være aktuelle for flere av våre medlemmer. Den første, Betalingsforsikring Boliglån får du gjennom LO Favør og du finner mere info om denne på www.lofavor.no. Arbeidsledighetsforsikringen kan tegnes direkte med sparebank 1. www.sparebank1.no. Husk og ha medlemsnummeret ditt klart ved henvendelser.


 

Klubbleder
Tore Hegerberg


Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!