050216

Kjære medlemmer

Ny AFP.  På bakgrunn av mange henvendelser ser vi behovet for å informere litt mere om Avtalefestet pensjon (AFP). Også tillitsvalgte har vanskeligheter med å forstå og ta inn over oss nye og endrede regler i ordningen. Det er betydelige vilkår som skal oppfylles og størrelsen på AFP er individuelt avhengig av den pensjonsgivende inntekten du har hatt mellom 13 og 61 år. Derfor ber vi om at du selv tar en titt innom websiden: www.nyafp.no   Her finner du det meste av informasjon om ordningen. Siden er laget av fellesordningen for AFP. På siden finner du også søknadskjema for både AFP og alderspensjon i Folketrygden. Logger du inn via Ditt NAV, kan du søke elektronisk på begge ordningene samtidig. Elektronisk søknad forkorter saksbehandlingstiden.
 
Pensjonsrådgivning er også viktig. Industri Energi har knyttet til seg selskapet Tredjepart AS som våre pensjonsrådgivere. Mot en liten egenandel på noen hundrelapper, får du her både rådgivning og beregning av din pensjon. Vi har fått masse gode tilbakemeldinger på denne ordningen og vi anbefaler den til ALLE våre medlemmer. Ta kontakt direkte på www.tredjepart.no
 
Ting tar Tid. 27.mai 2015 tvistet vi lokalt på krav om tariffavtale for våre medlemmer som skal bo og jobbe på Safe Scandinavia, i perioden den ligger ved OSØ. 24.juni protokollerte Industri Energi og NOG uenighet  på saken. 2.oktober 2015 var saken til forhandling hos LO/NHO. Også her var det uenighet. Partene ble derimot enige om at rette instans for denne uenigheten er Arbeidsretten. I skrivende stund, 4.februar 2016 venter vi fortsatt på tidfesting av saken i arbeidsretten. Skal tro om tariffavtalen er på plass før Safe Scandinavia forlater OSØ etter endt oppdrag. Makan.
 
Inkluderende arbeidsliv. (IA). Denne uken hadde vi det årlige samarbeidsmøte med NAV og bedriftshelsetjenesten. Det ble fokusert på hva partene i IA-avtalen kunne bli bedre på/ bidra med i forebygging og oppfølging av sykemeldte. Det ble besluttet å revidere den lokale avtalen. Nav sin representant redegjorde for det forsterkede aktivitetskravet ved 8 ukers sykemelding. Målet er å få sykemeldte i arbeid igjen innen åtte uker. Her må alle langtidssyke og bedriftene  passe på at lovens forskrifter blir fulgt, slik at stopp i sykepengene unngås.
 
Neste uke avholdes Årsmøte og kontoret blir ubemannet tirsdag – torsdag.
 
Klubbleder
Tore Hegerberg
 
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!