190216

Kjære medlemmer

 Årsmøte 2016

Forrige uke gjennomførte vi årsmøtet i Oljearbeiderforeningen på Kielferjen. Ca 20 tillitsvalgte var samlet for å godkjenne årsberetning og regnskap for 2015, vedta budsjett for 2016 og ellers behandle innkomne forslag og bevilgninger.
Regnskapsmessig var 2015 et tøft år for foreningen, men med de grep vi tok, kom vi mål noenlunde i balanse. Budsjettet for 2016 er noe sprekere da vi har jevn medlemsvekst og får virkningen av kontingentøkningen fra nyttår. Blant annet har vi i år lagt inn to tillitsvalgtkonferanser slik at alle tillitsvalgte skal få anledning til å delta. Forbundssekretær Christopher Birknes var invitert som gjest, og som sedvanlig loste han oss gjennom den formelle biten som ordstyrer og dirigent. I tillegg brukte han «forbundets time» til å orientere oss om hva som foregår på forbundsplan. En av de store sakene, som vi nevner her, er at det er blitt en tvist på endringen i Borebedriftsavtalen fra 2014-oppgjøret, vedrørende ventetidsbetalingen. Motparten vår, Norsk olje og Gass har gått tilbake på den forståelsen vi hadde, og bestemmelsen er blitt til advokatmat. For oss som satt i forhandlingsutvalget den gang er dette komplett uforståelig, og sier vel mer om kompetansenivået hos Norsk Olje og Gass enn vår evne til å forstå egne avtaler. Årsmøte brukte videre mye tid på årets lønnsoppgjør. Det er hovedoppgjør og signalene så langt indikerer forbundsvise oppgjør. Det betyr at vi må forberede oss godt på alle fire tariffavtalene vi har. Konjunkturene i bransjen og føringene fra hovedorganisasjonene peker mot et moderat oppgjør. Da er det viktig for oss å ha gode krav på tekniske forbedringer i overenskomstene. Mengden av tvistesaker de senere forteller oss at det er mye å ta tak i. Klubbkontoret har god oversikt over hvor skoen trykker, men det er ennå tid for dere alle å sende inn krav om forbedringer og endringer. Bruk post@oaf.nu så skal vi ta disse med i forberedelsene.
 
Saken om lønn etter endringene av utreise i jule- og nyttårshelga tar tid. Vi har gått noen runder med bedriften uten at dette har løst seg. Saken har i seg både elementer av overtidskompensasjon, tapt fritid og ventetidsbetaling. Tiden er nå inne til og formelt å ta opp saken etter Hovedavtalens regler. Dette prøver vi oftest å unngå, da erfaringen er at det tar veldig lang tid før pengene er på konto. Nå er det ingen annen vei utenom.
 
Nyåret har startet med et mye bedre samarbeid mellom klubb og ledelse. Vi må nok innrømme at stort arbeidspress har gjort at avstanden har vært for stor. Avklaringer rundt samarbeidet har ført til bedre forståelse for de felles mål vi har i bedriften. Vi har alltid hatt forståelse for målene, men det er valg av verktøy vi ofte er uenige om. Faste orienteringsmøter mellom oss, har hjulpet mye. Når vi nå har tilsagn på Jan Inge ut året, på heltid, er vi der vi skal være. Jan Inge vil nå fortsatt ha 50 % stilling som sekretær, forsikring- og medlemsservice, og i tillegg 50 % som nestleder og saksbehandler.
  
Klubbleder
Tore Hegerberg
  

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!