260216

Kjære medlemmer

 Valget er i gang. Valgmateriell til styrevalget er nå sendt ut til alle medlemmene. Frist 8.april. Erfaring tilsier at om svarkonvoluttene med stemmeseddel blir lagt til side så glemmes de. Svar så snart du kan så slipper vi å mase om dette i flere ukebrev fremover. Som vanlig er det noen som er valgt for 2 år i fjor. Disse er selvsagt ikke på valg i år. De nominerte i år er presentert med bilder på vår hjemmeside og også på vår Facebookside. Her skal det være mange gode kandidater og de fem som får flest stemmer går inn i klubbstyret. Legg også merke til at både revisor og vararevisor er på valg i år.

  

Varsel om permitteringer. Denne uken fikk bedriften melding om faseskifte under borestansen på Gullfaks C. Det vil si at mannskapet i perioden reduseres til vedlikeholdspersonell.(12 stk). Borestansen er estimert til ca 60 dager, som er en forholdsvis kort periode. Bedriften og fagforeningene er enige om at det er hjemmel for å permittere i denne situasjonen. Partene jobber aktivt for å begrense antallet. Noen vil bli overført kompetansepoolen og noen vil bli utleid til prosjektene i stansen. Anslaget pr. i dag er positivt med tanke på antall faktisk permitterte. Fagforeningene har sagt ja til blokkpermittering, dels på grunnlag av den korte perioden og dels for å bidra til større innsalg av kjent personell til prosjektet. Samtidig sikrer vi at mannskapene er de samme når vi starter opp igjen. Oljearbeiderforeningen har stor tro på at vi skal greie å redusere antall permitterte betraktelig frem mot stansen i midten av april.

  

Adresseendringer igjen. Meld adresseendringer til klubbkontoret på post@oaf.nu . Dette gjelder ikke bare ved flytting, men også når Posten endrer sine postnummer. I fjor kom nesten all post til VOSS i retur, fordi medlemmene der ikke oppga endret postnummer. Nå har vi sendt ut stemmekonvolutter til alle medlemmer og vi benytter anledningen til å sjekke kvaliteten på registreringene våre. ALTSÅ- får du ikke stemmekonvolutt fra oss i løpet av neste uke så kan det være feil eller unøyaktig adresse registrert på deg. Send da inn riktig adresse til post@oaf.nu så retter vi opp.

 

 

Klubbleder tar utvidet vinterferie de neste to ukene og blir stort sett utenfor telefon og internettsamband.  (I hvertfall veldig kostbart). Jan Inge og Torild holder fortet og Henning er hjemme fra Korea i neste uke.

 

 HASTA SIEMPRE COMANDANTE

 

Klubbleder

Tore Hegerberg

 

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!