290706

Våpenhvile blir avvist


Er det slik som er humant?

 

Israel avviser våpenhvile.

I et forsøk på å hjelpe sivilbefolkningen i Sør-Libanon la Egeland fredag fram et forslag for Sikkerhetsrådet om at Israel og Hizbollah legger ned våpnene i tre døgn.

Pausen skulle brukes til å flytte sårede og få brakt mat og medisiner inn i krigssonen.

Les artikkelene her:

 

http://www.msn.no/news/renderArticle/?art=2006-07-29_11-06-27_Ut-Dir_UTE_NYH_ny1-libanon-isr.xml

 

http://www.klassekampen.no/kk/index.php/news/home/artical_categories/utenriks/2006/july/gaza_og_vestbredden_tynes

 

henning@oaf.nu