170316

Kjære medlemmer

 Varsel om permitteringer. I ukebrev datert 25.02 skrev klubbleder litt om permitteringsvarselet på GFC og bakgrunnen for dette. Vi hadde tidlig denne uken et møte med bedriftenhvor det ble gitt ytterligere informasjon. Det ble for en tid siden sendt ut ca. 65 varsler om mulig permittering. Vi ble nå informert om at Statoil prosjektorganisasjon vil leie tilbake store deler av arbeidsstokken, og de aller fleste som ikke kommer i den kategorien vil for en kort periode innplasseres i kompetansepoolen. Det er fortsatt noen svært få som er i faresonen, men som vi skrev sist så er vår tiltro til at dette løser seg meget stor. All honnør til GFC organisasjonen for å ha klart å selge inn så mye folk til Statoil i disse vanskelige tider.

 
I forbindelse med de utlyste stillingene på CAT J så er det mange som har mottatt feilaktige automatiske avslag. Dette har vi snakket med bedriften om og vi er blitt lovet at dette er rettet opp. Det var en systemfeil (hva nå det betyr for en uinnvidd) som avstedkom dette, men de som har fått feilaktig avslag er tilskrevet og har fått beskjed om at de fortsatt er med som kandidater.
 
Når det er sagt. Oljearbeiderforeningen og Lederne deler en bekymring i forbindelse med det vi ser på som manglende informasjon fra bedriftens side, og ikke minst manglende  vilje til å forplikte seg til å ivareta de av våre gode medarbeidere som muligens blir satt litt på sidelinjen her. Vi mener at bedriften har et ansvar for at de av våre ansatte som ønsker nye utfordringer på Cat J riggene skal få muligheten til dette. Både vi og bedriften oppfordrer absolutt alle til å søke dersom de er interessert, men vi mener at bedriften ikke gjør nok for å legge til rette for interne overføringer.
 
Det er mye som ikke er avklart enda. Vi er fortsatt i det uvisse når det gjelder Statoils beslutninger ifm. nytt anbud/oppsjonsutøvelse eller hva de nå velger. De har i hovedsak bukta og begge endene her… Med den mangelen på kunnskap så har vi bedt bedriften om å utsette søknadsfristen til Cat J med en måned. Den henvendelsen har vi enda ikke fått svar på. Vi er imidlertid klare på at vi ønsker at flest mulig av våre dyktige og erfarne kulturbyggere med KCA Deutag i ryggraden skal få drive dette videre på Cat J riggene. OAF er av den oppfatning at det er en forutsetning for å kunne lykkes som et selskap i dagens krevende marked.
 
Klubbleder er nå på hjemmelige trakter og familien Castro har overlevd. Det er ting som kan tyde på at Guantánamo er i ferd med å bli helt nedlagt. Interneringen ble utsatt nok en gang. J
 
 
Nestleder
Jan Inge Olsen
 
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!