310316

Kjære medlemmer

 GRATULERER alle sammen. Tildelingen av opsjonene på borekontraktene er utøvd. Vi beholdt både Gullfaks og Oseberg. Dette er en anerkjennelse av våre leveranser, og gir oss alle troen på at det vi gjør er riktig med hensyn på de ansatte og eierne. Vi er også svært fornøyd med å beholde de operasjonene vi har. Dette vil gi oss den nødvendige roen til å planlegge oppstarten på Cat J-riggene neste år, på en god måte. Som Jan Inge skrev i ukebrevet før påske, så vil opsjonsutøvelsen hjelpe oss til å se bildet i helhet og få til en god rekrutteringsprosess. Honnør til Dere alle for en kjempeinnsats i å nå leveransemålene. Jeg velger å sitere Paul i dagens melding til «all users»: Opsjonsutøvelsen er resultat av DIN innsats og hva laget ditt leverer hver dag og jeg vil takke deg personlig for at du har bidratt til å få dette til.

 
 
Litt mer om konkurransen i markedet. Det bør komme frem at det har vært en særdeles tøff kamp i denne opsjonsutøvelsen. Alle tre kontraktørene har blitt utsatt for kostnadskuttene til Statoil gjennom hele 2015. Samtidig har flere av aktørene hatt aktivitetsnedgang med påfølgende nedbemanning. Vårt selskap har taklet denne situasjonen godt, og levert et rebid, som var konkurransedyktig. Det gjenstår å se hvilke endringer den nye kontrakten har fått, men vi har tro på at eventuelle endringer ikke er større enn at vi skal greie disse også. Bedriftens ledelse vil informere nærmere om eventuelle endringer, etter signering og gjennomgang av ny kontrakt.
 
 
I Gledesrusen over opsjonsutøvelsen må vi heller ikke glemme at vi daglig har pågående operasjoner som krever vår oppmerksomhet. Helse, miljø og sikkerhet er vår merkevare, og vi oppfordrer alle til å ta vare på hverandre, på utstyret og utføre arbeidet på samme måte som vi gjør hver dag. Etter oppfordring fra vår direktør vil jeg spesielt nevne at vi i disse gledens dager er i ferd med å starte opp en ny operasjon på Oseberg Øst. Vi vet at oppstart alltid er krevende og nå skal vi i gang der ute med Safe Scandinavia ved siden av, som pumpeunit. Dette er utfordrende med nye rutiner og mye nytt utstyr. Da er det viktig at vi har merkevaren vår langt fremme i pannen, og sikrer en vellykket oppstart.
 
 
Klubbstyrevalget går mot slutten. Frist for innsendelse av stemmeseddel er 8.april. ( må være oss i hende denne datoen). Du har enda tid til å sende inn din stemmekonvolutt. Gjør din plikt – STEM.
 
Klubbleder
 
Tore Hegerberg
 
 
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!